Cadeirydd yn galw ar Lywodraeth Cymru i ddatblygu'r Coleg Cymraeg

02/03/2016

Categori: Addysg, Iaith, Newyddion

Bydd Cadeirydd Bwrdd Cyfarwyddwyr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn galw ar i Lywodraeth Cymru, yn dilyn yr etholiadau ym mis Mai, i gefnogi datblygiad pellach y Coleg yn ystod y blynyddoedd nesaf.

Bydd Andrew Green hefyd yn galw ar Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru i ymrwymo adnoddau digonol i’r Coleg tra disgwylir cyhoeddi adolygiad yr Athro Ian Diamond o drefniadau cyllido myfyrwyr ac addysg uwch yng Nghymru yn ystod y misoedd nesaf. Bydd yn gwneud y sylwadau yn ystod Cynulliad Blynyddol y Coleg yn y Deml Heddwch, Caerdydd heno. 

 

Meddai:  “Mae yn hanfodol cynnal y buddsoddiad yn y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ar lefel sydd yn caniatáu i’r momentwm presennol barhau.  Mae cymaint o waith da wedi ei gyflawni dros y pum mlynedd ddiwethaf ers sefydlu’r Coleg.” 

 

Yn ystod seremoni’r Cynulliad Blynyddol, bydd tair Cymrodoriaeth er Anrhydedd yn cael eu dyfarnu er mwyn adnabod cyfraniadau nodedig tuag at addysg prifysgol cyfrwng Cymraeg ac at waith y Coleg yn fwy cyffredinol. 

 

Anrhydeddu

 

Mae Bwrdd Cyfarwyddwyr y Coleg wedi penderfynu mai’r tri a anrhydeddir eleni fydd Ned Thomas, Geraint Talfan Davies a Rhian Huws Williams.

 

Yn ystod y Cynulliad, bydd cyfle hefyd i gydnabod myfyrwyr hynny sydd wedi sicrhau doethuriaethau dan nawdd y Coleg yn ogystal â chydnabod llwyddiant Meinir Olwen Williams, enillydd Gwobr Norah Isaac am y marc uchaf yn asesiad Tystysgrif Sgiliau Iaith y Coleg y llynedd.

 

Yn ychwanegol, caiff Gwobr Goffa Eilir Hedd Morgan ei chyflwyno i wyddonydd sydd yn gwneud cyfraniad nodedig tuag at addysgu’r gwyddorau drwy gyfrwng y Gymraeg. Yr Athro Siwan Davies o Brifysgol Abertawe fydd yn derbyn y wobr hon eleni.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru