Llywodraethau datganoledig wedi taclo argyfwng Covid-19 yn well, yn ôl arolwg

22/06/2020

Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iechyd, Newyddion

Mae pobl yn Lloegr yn credu bod y llywodraethau datganoledig wedi gwneud gwaith gwell o ymdrin gyda argyfwng Covid-19 na gweinyddiaeth Boris Johnson.

Dim ond 41% o ymatebwyr arolwg barn newydd oedd yn teimlo bod llywodraeth y Deyrnas Gyfunol wedi delio â’r argyfwng yn dda iawn neu’n weddol dda, gyda 53% yn dweud bod llywodraeth San Steffan wedi gwneud gwaith gwael.

Dangosodd arolwg barn Yougov a gynhaliwyd ar ran YesCymru, fod llywodraethau Nicola Sturgeon yn yr Alban a Mark Drakeford yng Nghymru wedi gwneud mwy o argraff ar bobl Lloegr wrth ddelio â’r argyfwng iechyd.

 

Roedd 57% o bobl Lloegr yn credu bod llywodraeth Caeredin wedi perfformio’n dda o’i gymharu â dim ond 19% a roddodd sgôr wael iddi.

 

Roedd y rhai a holwyd yn Lloegr hefyd yn teimlo bod llywodraeth Mark Drakeford yng Nghaerdydd wedi bod yn fwy llwyddiannus wrth fynd i’r afael ag argyfwng Covid-19.

 

Roedd 50% o’r ymatebwyr o’r farn bod llywodraeth Cymru wedi perfformio’n dda o’i gymharu ag 17% a ddywedodd ei bod wedi gwneud yn wael.

 

Dangosodd yr arolwg fod Gogledd Iwerddon hefyd i’w gweld wedi delio yn dda gyda’r argyfwng, gyda 45% o’r ymatebwyr yn dweud fod y llywodraeth wedi gwneud yn dda gyda dim ond 13% yn dweud ei bod wedi gwneud yn wael.

 

Rhyfeddol

 

Wrth wneud sylwadau ar ganfyddiadau’r arolwg, dywedodd y gwyddonydd gwleidyddol, Dr Dafydd Trystan: “Mae’r canlyniadau o Loegr ar berfformiad cymharol pedair llywodraeth y Deyrnas Gyfunol yn eithaf rhyfeddol. Tra bod etholwyr yn cymryd golwg anffafriol ar agwedd llywodraeth y eyrnas Gyfunol uag at COVID, net -12, mae eu barn am y llywodraethau eraill yn llawer mwy ffafriol. Mae gan Gogledd Iwerddon sgôr o + 32%, llywodraeth Cymru + 33% ac mae llywodraeth Nicola Sturgeon yn yr Alban yn cofnodi sgôr hynod gadarnhaol o + 39%. Mae’r canlyniadau yn dangos bod pleidleiswyr Ceidwadol, Llafur a’r Democratiaid Rhyddfrydol fel ei gilydd yn gweld gwerth i record gadarnhaol y llywodraethu Celtaidd o’u cymharu â methiannau ymddangosiadol Boris Johnson yn Lloegr. ”

 

Disgrifiwyd canfyddiadau’r polau fel rhai “rhyfeddol” gan gadeirydd YesCymru, Siôn Jobbins a ddadleuodd y gallai’r argyfwng danio dadl ar ddyfodol Lloegr a’r Deyrnas Gyfunol.

 

Meddai: “Mae’r niferoedd hyn yn anhygoel ac yn dangos bod pobl yn Lloegr bellach yn ymwybodol o ddatganoli mewn ffordd nad oeddent o’r blaen. Ac maen nhw’n hoffi’r hyn maen nhw’n ei weld yng Nghaerdydd, Caeredin a Belfast ac yn bendant dydyn nhw ddim yn hoffi’r hyn maen nhw’n ei weld yn San Steffan. Mae argyfwng Covid-19 wedi dangos yn glir y diffygion yn null ganolog San Steffan o lywodraethu ac mae’n bryd inni gael dadl o ddifri am ddyfodol yr undeb. Mae’r undeb yn siomi pobl Cymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon ac mae pobl yn Lloegr yn dechrau sylweddoli hynny”