Llywodraeth yn ystyried creu corff Cymru Hanesyddol

28/09/2016

Categori: Hamdden, Newyddion

Mae Plaid Cymru yn pryderu am gynlluniau i uno sefydliadau megis Cadw ac Amgueddfa Genedlaethol Cymru trwy greu corff newydd o’r enw ‘Cymru Hanesyddol’.

Fe gyhoeddodd Llywodraeth Cymru heddiw ei bod wedi sefydlu grŵp i ystyried uno gwaith masnachol y corff henebion, Cadw, ac Amgueddfa Cymru o dan ymbarel newydd o'r enw Cymru Hanesyddol.

 

Bydd y grŵp hefyd yn ystyried os dylai sefydliadau eraill fel Llyfrgell Genedlaethol Cymru gael eu cynnwys yn yr ad-drefniant.

 

Yn ystod sesiwn lawn heddiw yn y Senedd, gofynnodd Dr. Dai Lloyd ar ran Plaid Cymru i Lywodraeth Cymru wneud amser am ddadl lawn ar y mater.

 

Mynnodd Dai Lloyd fod angen gwarchod annibyniaeth y cyrff hyn, fel yr eglurodd, “Am ddegawdau, roedd Amgueddfa Genedlaethol Cymru yn ymgorfforiad o Gymru fel cenedl, a rhaid sicrhau ei statws fel corff annibynnol at y dyfodol."

 

Cynlluniau

 

Yn ôl Dai Lloyd, “Mae’r penderfyniad gan y Llywodraeth yn seiliedig ar ymrwymiad adeg etholiad y Cynulliad, ond does dim sôn am hyn yn y maniffesto a gyhoeddodd Llafur; yr unig lle y gellid ei weld oedd mewn atodiad arlein i’r maniffesto. Allwn ni ddim sefyll a gwneud dim a ninnau heb wybod union faint y newidiadau a ragwelir gan y Gweinidog. Mae angen i’r llywodraeth ddweud yn union beth yw eu cynlluniau."

 

Pris mynediad

 

Mae hefyd yn pryderu dros gwestiwn o dalu pris mynediad i rai o’r safleoedd, fel yr eglurodd, “Y trydydd pryder yw y gallai uno sefydliadau megis Cadw ac Amgueddfa Genedlaethol Cymru arwain at sefyllfa lle gofynnir i bobl dalu i ymweld â rhai safleoedd lle mae mynediad am ddim ar hyn o bryd. Er y buaswn yn cefnogi darparu mwy o bwerau i’r Amgueddfa gynnal ei mentrau masnachol ei hun, mae’n egwyddor bwysig a sefydledig y gall pobl fynd i safleoedd Amgueddfa Genedlaethol Cymru am ddim, a dylid gwarchod yr egwyddor hwn."

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru