Llythyr agored yn galw am ddatganiad i daclo'r broblem tai haf

15/01/2021

Categori: Amgylchedd, Gwleidyddiaeth, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi anfon llythyr agored at y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol, Julie James, i holi pryd y mae'n bwriadu gwneud y datganiad a addawodd ar reoli problem tai haf yng Nghymru.

Ar y 27ain o Dachwedd 2020, ysgrifennodd y Gweinidog at gadeirydd Pwyllgor Deisebau'r Senedd, Janet Finch-Saunders, i roi ei hymateb i ddeiseb Cymdeithas yr Iaith, a lofnodwyd gan 5386 o bobl, yn galw ar y Llywodraeth i roi grymoedd i Awdurdodau Lleol i reoli'r farchnad dai mewn ardaloedd gwledig a thwristaidd. Yn y llythyr (gweler atodiad) addawodd y Gweinidog: "Byddaf yn parhau mewn cysylltiad â’m cyd-Weinidogion ac ag Aelodau o’r Senedd ar draws y pleidiau, ac rwy’n bwriadu gwneud datganiad ym mis Ionawr."

 

Angen deddfwriaeth gyflawn

 

Dywedodd cadeirydd Cymdeithas yr Iaith, Mabli Siriol: "Rydyn ni eisoes wedi cyrraedd ail hanner Ionawr, ac allwn ni ddim gweld unrhyw gyfeiriad ym musnes y Senedd am y pythefnos nesaf at ddatganiad gan y Gweinidog. Derbyniwn wrth gwrs y bydd yn rhaid cael deddfwriaeth gyflawn i ddatrys y broblem yn llwyr yn nhymor nesaf y Senedd. Ond mae camau brys y gellir eu cymryd yn syth, ac allwn ni ddim fforddio parhau i golli ein stoc tai ac amddifadu teuluoedd o gartrefi yn ein cymunedau. Rydyn ni'n disgwyl clywed am ddyddiad ar gyfer y datganiad a addawyd. Galwn ar Lywodraeth Cymru i wneud y peth iawn a gweithredu ar frys er budd ein cymunedau."