Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn diffodd ei oleuadau am awr

20/03/2018

Categori: Addysg, Amgylchedd, Llenyddiaeth, Newyddion

Bydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn diffodd ein goleuadau am awr nos Sadwrn yma am 8.30pm i gefnogi Awr Ddaear WWF.

Bydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn ymuno â miliynau o bobl, dinasoedd, cymunedau a thirnodau o gwmpas y byd mewn arddangosiad gweledol byd-eang o ymrwymiad i fynd i’r afael â materion amgylcheddol sy’n galw am sylw ar frys ac i warchod ein planed.

 

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru hefyd yn gweithredu trwy wneud addewid #PromiseForThePlanet i roi cynaliadwyedd wrth wraidd ein cynllunio.  Mae ein gweithwyr hefyd yn cael eu hannog i wneud eu haddewidion eu hunain i newid un peth yn eu bywydau pob dydd a fydd yn helpu i warchod ein planed.

 

Dywedodd Huw Thomas, Pennaeth Ystadau Llyfrgell Genedlaethol Cymru: “Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn falch o gefnogi Awr Ddaear WWF unwaith eto eleni. Mae gan sefydliadau cyhoeddus fel ni ran fawr i’w chwarae wrth fynd i’r afael â’r newid yn yr hinsawdd, felly rydyn ni’n edrych ymlaen at ddiffodd y goleuadau yn y Llyfrgell am 8.30pm ar nos Sadwrn 24 Mawrth i ddangos ein cefnogaeth”

 

Bywyd gwyllt mewn perygl

 

Ychwanegodd Anne Meikle, Pennaeth WWF Cymru:  “Rydyn ni wrth ein bodd bod Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn cefnogi Awr Ddaear WWF eleni. Mae'r bywyd gwyllt yr ydym yn caru, o adar y pâl i eirth gwyn, mewn perygl o effeithiau newid hinsawdd, llygredd a gorddefnydd."

 

"Dyna pam eleni, yn ogystal â throi goleuadau bant ar 24 Mawrth, rydym yn gofyn i bobl gymryd cam bach i leihau eu heffaith ar y blaned"

 

"Gall pawb - unigolion, busnesau grwpiau yn y gymuned - gwneud Addewid am y Blaned gyda #PromiseForThePlanet trwy fynd i'r wefan.”

 

Rydym yn annog ein cymuned leol a phartneriaid yn Aberystwyth a tu hwnt i wneud addewid #PromiseForThePlanet ac ymuno â’r ymgyrch fyd-eang i ddiffodd goleuadau ar gyfer Awr Ddaear ar nos Sadwrn  am 8.30yh. Ymunwch â ni wrth ddangos eich cefnogaeth i fyd mwy disglair, gwell a mwy cynaliadwy.