Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn croesawu symposiwm mapiau

10/05/2018

Categori: Addysg, Llenyddiaeth, Newyddion

Cynhelir cynhadledd Symposiwm Mapiau Cymru 2018: Siartio’r Moroedd yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth ar 18fed o Fai.

Bydd y gynhadledd yn edrych ar sut mae mapiau’n darlunio’r môr a’r morlin, a sut y defnyddir mapio o’r fath i ehangu’n dealltwriaeth o’r amgylcheddau hyn.  Mae’r symposiwm yn ddigwyddiad ar y cyd rhwng Llyfrgell Genedlaethol Cymru a Chomisiwn Brenhinol Henebion Cymru.

 

Bydd y digwyddiad hwn yn rhannu'r cyfoeth o ddeunydd cartograffig sydd ar gael i ymchwilwyr yn y Llyfrgell Genedlaethol Cymru a Chomisiwn Brenhinol Henebion Cymru.

 

Priodol

 

Dywedodd Pedr ap Llwyd, Dirprwy Brif Weithredwr Llyfrgell Genedlaethol Cymru: "Mae'n briodol bod y symposiwm mapiau yn cael ei gynnal yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru cartref i'r casgliad mapiau mwyaf yng Nghymru, ac un o'r mwyaf yn y Byd ac rwy'n hyderus y bydd yn cynnig y cyfle i arddangos cyfoeth ein casgliad mapiau sy'n perthyn i bobl Cymru”

 

Meddai Huw Thomas, Curadur Mapiau Llyfrgell Genedlaethol Cymru: “Dyma drydydd digwyddiad Carto-Cymru wedi ei drefnu ar y cyd rhwng y Llyfrgell Genedlaethol ar Comisiwn Brenhinol, ac rydym yn ffodus iawn i gael siaradwyr gwych. Rydym yn gwerthfawrogi’r cyfle i gael arddangos yr ystod eang o ddeunydd cartograffig sy’n rhan o’r Casgliad Mapiau Cenedlaethol. Mae’n argoeli i fod yn ddiwrnod difyr iawn”