Llyfr y Cofio yn cael ei arddangos ym Modelwyddan

19/04/2016

Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

Fe gyhoeddwyd y bydd Llyfr y Cofio Cenedlaethol y Rhyfel Byd Cyntaf yn cael ei arddangos yng Nghastell Bodelwyddan mewn partneriaeth â’r prosiect Cymru dros Heddwch o’r 30 ain Ebrill hyd at 19eg Mehefin.

Mae’r Llyfr, sydd ar ffurf caligraffi addurnol, yn rhestru dros 35,000 o filwyr Cymreig a gollodd eu bywydau. Mae hwn yn gyfle prin i weld y Llyfr, gan ei fod fel arfer yn cael ei ddiogelu yn ei gyflwr gwreiddiol gan Ganolfan Materion Rhyngwladol Cymru yn y crypt yn y Deml Heddwch, Caerdydd. Mae'r ‘Arddangosfa Cofio dros Heddwch’ ym Modelwyddan yn un mewn cyfres o ddigwyddiadau i gyd-fynd â’r rhaglen Cymru’n Cofio, a bydd y cyhoedd yn cael cyfle i drawsgrifio enwau'r milwyr hynny a gollodd eu bywydau fel "gweithred goffáu ddigidol".

 

Fel yr eglurodd Craig Owen, pennaeth Cymru dros Heddwch: "Rydym yn falch iawn o gefnogi menter treftadaeth Castell Bodelwyddan, drwy arddangos Llyfr y Cofio. Mae'r genedl yn ddyledus i Lyfrgell Genedlaethol Cymru a Chasgliad y Werin Cymru am sganio’r holl dudalennau, a’n galluogi i wneud y Llyfr yn hygyrch yn ddigidol i genedlaethau'r dyfodol. Felly, rydym yn annog y cyhoedd i fynd i’r arddangosfa hon, i drawsgrifio enwau'r milwyr hynny a gollodd eu bywydau o Lyfr y Cofio a hefyd, i ddod o hyd i elfennau o dreftadaeth leol tra diddorol am y Rhyfel Byd Cyntaf sy’n gysylltiedig â Chastell Bodelwyddan."

 

Ingol

 

Dywedodd Morrigan Mason, Dirprwy Gyfarwyddwr Ymddiriedolaeth Castell Bodelwyddan: "Mae stori Castell Bodelwyddan a'r Parc, a’r rôl mae wedi ei chwarae yn ei hanes cymunedol, yn dod yn arbennig o ingol wrth i ni edrych yn ôl ar y Rhyfel Byd Cyntaf. Roedd yn rhan o'r Gwersyll Cinmel enfawr, a hyd heddiw gallwch weld olion y systemau ffosydd a ddefnyddiwyd ar gyfer hyfforddiant ar dir y Castell.’

 

Ychwanegodd,  "Mae ein hymchwil hefyd yn mynd â ni ar deithiau i archwilio hanesion cudd eraill, fel beth ddigwyddodd i deuluoedd mewn profedigaeth, mudiad yr etholfreintwragedd ar ôl y rhyfel, a thwf y fenter heddwch gref yng Nghymru yn y 1920au. Mae'r hanesion hyn yn dechrau gwneud cysylltiadau gyda nifer o arddangosion pwysig yr Oriel Bortreadau Genedlaethol sydd yn cael eu harddangos yma yng Nghastell Bodelwyddan, fel yr etholfreintiwraig Millicent Garrett Fawcett."

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru