Stori newydd Cyw yn yr Ysbyty

02/11/2016

Categori: Llenyddiaeth, Newyddion

Mae cyfres Cyw a’i ffrindiau yn cyflwyno cymeriad newydd sbon i’r gyfres yn eu hantur ddiweddaraf a gyhoeddir yr wythnos hon.

Yn Cyw yn yr Ysbyty mae Cyw a’i ffrindiau yn ymweld â’u ffrind newydd yn yr ysbyty, sef ci bach tair coes o’r enw Triog.

 

Ysgrifennwyd y stori gan gyflwynydd S4C a Bardd Plant Cymru, Anni Llŷn, ac mae wedi cael llawer o hwyl yn ysgrifennu’r gyfrol.

 

"Mae hon yn stori gyffrous gan ein bod yn cyfarfod ffrindiau newydd. Ond mae un ffrind sy'n arbennig iawn sef Triog y ci bach hyfryd!" meddai Anni Llŷn.

 

‘Dyma’r pumed llyfr i ni ei gyhoeddi yn y gyfres yma o straeon am Cyw a’i ffrindiau ac rydym yn falch o gael cyflwyno Triog, cymeriad newydd i fyd Cyw’ meddai Helen Davies Pennaeth Cyw yn Boom Plant.’

 

Gallu uniaethu

 

"Rydym yn falch iawn o gydweithio unwaith eto gyda Boom Plant ac S4C i greu’r gyfres" meddai Meinir Edwards o wasg Y Lolfa, "Bydd plant yn gallu uniaethu â phrofiad Cyw yn mynd i’r ysbyty am y tro cyntaf – sefyllfa sy’n gallu codi ofn ar blant bach."

 

Dyma adnodd lliwgar perffaith i blant bach i ddysgu geirfa sy’n gysylltiedig â’r ysbyty gyda patrymau iaith syml a brawddegau byr Cymraeg ar bob tudalen.

 

Bydd Sioe Cyw yn mynd ar daith cyn y Nadolig o amgylch Cymru – gyda tocynnau ar werth nawr i’w harchebu o wefan S4C.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru