Llwyfannu Teilwng yw'r Oen yn Theatr Felinfach

19/12/2016

Categori: Celfyddydau, Newyddion

Bydd Theatr Felinfach yn llwyfannu cynhyrchiad uchelgeisiol o’r sioe eiconig Teilwng yw’r Oen yn Ionawr 2017, a fydd yn cyfuno perfformwyr adnabyddus fel Deiniol Wyn Rees a Non Wyn Williams gyda thîm cynhyrchu cymunedol.

Sioe yw hon sydd wedi ei seilio ar Y Meseia, Handel, un o'r gweithiau mwyaf adnabyddus yn y byd ac mae Teilwng yw’r Oen yn cyflwyno’r alawon hudolus a chofiadwy mewn gwisg gyfoes.  

 

Cyfarwyddwr Cerdd y sioe fydd Rhys Taylor, cerddor llawrydd proffesiynol yn enedigol o Aberystwyth sydd wedi creu trefniant newydd o waith gwreiddiol Tom Parker. Bydd dau unawdydd proffesiynol, adnabyddus  yn rhan o’r sioe, sef Deiniol Wyn Rees, sy’n wreiddiol o New Inn, Sir Gaerfyrddin ac sydd â chysylltiadau cryf â Theatr Felinfach, ond sydd bellach yn byw yn Llundain a Non Wyn Williams, actores ac aelod o’r grŵp pop Eden.

 

Bydd hefyd corws unedig o tua 70 o leisiau wedi ei greu o dri chôr cymunedol  sy’n dod o amrywiol ardaloedd yn y sir, sef Dyffryn Aeron - cartref côr cymysg pedwar llais Cardi-Gân, Llanbedr Pont Steffan sy’n gartref i gôr merched Corisma a Phonterwyd a Phontarfynach sy’n gartref i gôr y bois, sef Meibion y Mynydd. Darperir y seilwaith offerynnol gan Wasanaeth Cerdd Ceredigion a rhai offerynwyr proffesiynol.

 

Sioe Eiconig

 

Dywedodd Rhian Dafydd, Rheolwr Busnes a Marchnata Theatr Felinfach: “Bydd y prosiect yn sicr o ennyn brwdfrydedd a diddordeb, wrth i dalentau lleol gael y cyfle i weithio gyda chriw proffesiynol mewn cynhyrchiad unigryw o’r sioe eiconig hon.”

 

Cynhelir tri pherfformiad o Teilwng yw’r Oen ar 12, 13 a 14 Ionawr 2017, a mae tocynnau ar gael nawr. Cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 01570 470697 neu ewch i'r wefan

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru