Llond gwlad o ddigwyddiadau yn Y Lolfa Lên eleni

29/07/2015

Categori: Celfyddydau, Llenyddiaeth, Newyddion

Cyhoeddodd Llenyddiaeth Cymru raglen lawn o ddigwyddiadau yn Y Lolfa Lên yn Eisteddfod Genedlaethol Meifod eleni. 

 

Bydd Y Lolfa Lên yn llwyfan lliwgar hwyliog a fydd yn gartref i dros 40 o ddigwyddiadau llenyddol yng nghwmni rhai o lenorion Cymru. 

 

Yn ol y trefnwyr, "Mae rhaglen ddigwyddiadau Y Lolfa Lên wedi ei llunio ar y cyd ag amryw o weisg a chymdeithasau, a bydd yn cynnwys sgyrsiau, gweithdai, a pherfformiadau ar themâu amrywiol o Dryweryn i lenyddiaeth wleidyddol, o addasu sgriptiau i ddwyieithrwydd mewn diwylliant."

 

Cyflwynir Y Lolfa Lên gan Llenyddiaeth Cymru gyda chefnogaeth gan Academi Hywel Teifi, Cyngor Celfyddydau Cymru ac Eisteddfod Genedlaethol Cymru. 

 

Gwledd lenyddol

 

Ymhlith y digwyddiadau’r wythnos yw ‘Llenyddiaeth, Gwleidyddiaeth, Hunaniaeth’ gyda Simon Brooks, Daniel G. Williams a Jasmine Donahaye; ‘23 rheswm dros beidio ag ysgrifennu nofel’ gyda Guto Dafydd; ‘Cyfnod Newydd a Cherddi Newydd’ gyda Christine James a T. James Jones; a ‘Parch’ gyda Fflur Dafydd a Non Vaughan Williams, i enwi dim ond rhai. Yn ogystal bydd digwyddiadau arbennig i ddathlu gwaith T. Llew Jones yn frith drwy gydol yr wythnos.

 

Ceir rhaglen lawn Y Lolfa Lên yma.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru