Llew un o ffrindiau Cyw yn cael ei lyfr ei hun

Mae Llew a’r Dant Coll, sef y llyfr nesaf yng nghyfres poblogaidd Cyw gan Anni Llŷn, yn dilyn un o ffrindiau gorau Cyw, wrth iddo golli dant ac aros yn eiddgar am y dylwythen deg.

Dyma’r seithfed yn y gyfres o lyfrau Cymraeg Cyw sydd yn addas i blant 7 ac iau. Mae’r gyfres yn gweld gwasg y Lolfa yn cydweithio gyda chwmni teledu Boom Plant ac S4C i greu a chyhoeddi’r gyfres.

 

Cafodd stori fer am Cyw a’i ffrindiau ei chyhoeddi ar gyfer Diwrnod y Llyfr eleni, yr ail lyfr Cymraeg erioed i fod yn rhan o’r ymgyrch. Roedd Darllen gyda Cyw yn stori am y criw o ffrindiau yn darllen a mwynhau llyfr yr un.

 

Mae’r gyfres wedi cael enw da fel ffordd o ddysgu geirfa i blant bach – geirfa sy’n gysylltiedig gyda phatrymau iaith syml ar thema’r stori. Mae storïau’r gyfres yn ymwneud â phethau a digwyddiadau cyfarwydd i blant, a’r cymeriadau’n adnabyddus iawn, gan i raglenni Cyw ddathlu 10 mlynedd ar y teledu y llynedd.

 

Cymorth i blant di-Gymraeg

 

Ers lansio’r gyfres, datblygwyd cyfres dysgu Cymraeg fel ail iaith ‘Dysgu gyda Cyw’ hefyd. Mae’r llyfrau yma’n rhoi cymorth i blant di-Gymraeg gael gafael syml ar yr iaith gan eu bod yn llyfrau dwyieithog.

 

Bydd Sioe Cyw yn cael ei chynnal yn gyson yn ystod wythnos Eisteddfod yr Urdd ddiwedd mis Mai a’r Eisteddfod Genedlaethol ddechrau Awst.