Llety newydd yng nghysgod Castell Harlech

28/05/2015

Categori: Addysg, Arian a Busnes, Hamdden, Newyddion

Bydd cyfle i ymwelwyr aros dros nos yng nghysgod Castell Harlech o fis Awst ymlaen, wrth i ganolfan newydd agor ei drysau ac mae’r Gweinidog Diwylliant Ken Skates yn rhoi’r cyfle i’r cyhoedd fathu enw i’r llety newydd a fydd yn rhan o’r Ganolfan. 

 

Fel rhan o brosiect ehangach gwerth £6.0m, sydd â’r nod o wella Castell Harlech a thwristiaeth ddiwylliannol yr ardal i ymwelwyr, mae’r gwaith adeiladu ar lety newydd yn tynnu at y terfyn a bydd yn agor i’r cyhoedd ym mis Awst 2015. 

 

Wedi ei greu o hen westy a adeiladwyd ger y safle sy’n dyddio o’r 13eg ganrif, mae’r llawr isaf wedi cael ei drawsnewid yn llwyr i greu canolfan ymwelwyr fodern, ac mae’r llawr cyntaf a’r ail lawr wedi cael eu haddasu’n bum llety moethus, gyda lle i hyd at ddau o bobl i gysgu ym mhob un.

 

Bathu enw

 

Dywedodd y Gweinidog Diwylliant Ken Skates ei fod yn awyddus i gael enwau ar gyfer y llety newydd a fydd yn adlewyrchu hanes cyfoethog Harlech, ac mae’n galw ar bobl Cymru i helpu drwy anfon eu hawgrymiadau i dudalen Facebook Cadw erbyn 26 Mehefin 2015.

 

Meddai Ken Skates, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: “Nod y prosiect oedd gwella profiad yr ymwelwyr yng Nghastell Harlech, a mynd ati ar yr un pryd i greu ffrwd incwm arall i sicrhau dyfodol cynaliadwy i’r safle diwylliannol pwysig hwn.’

 

Fel yr eglurodd, “Mae’n hanfodol ein bod yn gwella’n barhaus yr hyn sydd gennym i’w gynnig yn y safleoedd hyn i ddenu mwy fyth o ymwelwyr. “Gyda 45% o ymwelwyr o weddill y DU yn enwi ein heiddo hanesyddol fel eu rheswm am ymweld â Chymru, mae darparu cyfleusterau sy’n hybu atyniad treftadaeth unigryw ac eithriadol, yn rhwym o ychwanegu at apêl yr ardal."

 

Ychwanegodd, “Mae’r datblygiad yn cynnwys casgliad o lety hunanddarpar neu â gwasanaeth ar gyfer dau, neu grwpiau rhwng dau a deg, a bydd yn ategu’r darparwyr eraill sydd yn yr ardal, sy’n darparu ar gyfer teuluoedd a grwpiau’n bennaf. Mae llety Castell Harlech yn adlewyrchu Strategaeth Twristiaeth Croeso Cymru ac mae’n siŵr o gryfhau’r hyn sydd ar gael yng ngogledd-orllewin Cymru.” 

 

I helpu Cadw i enwi’r llety ac i gael cyfle i ennill egwyl foethus, ewch i dudalen Facebook Cadw. Y dyddiad cau ar gyfer cynigion yw 26 Mehefin 2015. I archebu arhosiad yn y llety o Awst 2015 ymlaen, ewch iwww.menaiholidays.co.uk/home neu ffoniwch 01248 430258. Cewch ragor o wybodaeth am Cadw ynwww.gov.wales/cadw