Llai na 100 diwrnod i fynd tan gêm derfynol Cynghrair y Pencampwyr

23/02/2017

Categori: Arian a Busnes, Chwaraeon, Hamdden, Newyddion

Mewn llai na 100 niwrnod, bydd Cymru yn croesawu digwyddiad chwaraeon mwya’r byd pan fydd Gêm Derfynol Cynghrair y Pencampwyr UEFA yn cael ei chynnal yn Stadiwm Genedlaethol Cymru yng Nghaerdydd.

Yn cael ei ddarlledu mewn dros 200 gwlad, gyda chynulleidfa deledu byw o 200 miliwn, Gêm Derfynol UCL yw’r digwyddiad chwaraeon blynyddol sy’n cael ei wylio fwyaf, a’r mwyaf i’w gael ei chynnal yng Nghymru erioed. Wrth i’r 16 tîm sydd ar ôl yn y gystadleuaeth frwydro am y wobr wych o berfformio yn y Gêm Derfynol ar Fehefin 3ydd, mae’r trefniadau eisoes wedi dechrau i sicrhau taw Gêm Derfynol 2017 bydd y gorau hyd yma.

 

Dywedodd Jonathan Ford, Prif Weithredwr Cymdeithas Bêl-droed Cymru: “Mae ‘100 niwrnod i fynd’ yn adlewyrchu carreg filltir gyffrous wrth i ni gyfri’r dyddiau at un o’r digwyddiadau mwyaf erioed i’w chynnal yng Nghymru, Gêm Derfynol Cynghrair y Pencampwyr UEFA 2017."

 

“Mae digwyddiad o’r maint hwn yn cynnig y cyfle i’r gêm dyfu yma yng Nghymru, a gadael effaith bositif hirdymor ar bêl-droed Cymru. Dangosodd Euro 2016 i nifer dros Ewrop bod Cymru yn wlad bêl-droed balch a llwyddiannus, a bydd cynnal Gêm Derfynol UCL flwyddyn yn ddiweddarach yn rhoi Cymru ar y map unwaith eto.

“Wedi’i gwobrwyo fel Cymdeithas Gwestywr yn 2015, mae CDB Cymru wedi nodi cymhwyso i dwrnamaint mawr a chynnal gêm derfynol pêl-droed mawr fel prif amcanion yn eu cynllun strategol. Mae cyrraedd yr amcanion hyn yn elfen allweddol yn ymrwymiad uchelgeisiol CBD Cymru i hyrwyddo a datblygu pêl-droed.

“Wrth i lygaid y byd ffocysu ar Gaerdydd, mae’n hynod bwysig ein bod yn sicrhau bod pawb yma yng Nghymru yn cael y cyfle i deimlo’n rhan o’r digwyddiad gwych yma. Dros yr wythnosau a misoedd nesaf, bydd nifer o ymgyrchoedd yn cael eu lansio, yn cynnwys taith gwpan dros Gymru, cynllun addysgol mewn ysgolion, Cystadleuaeth Gwpan Cenedlaethol 5-bob-ochr thema’r UCL, gwyliau pêl-droed merched a llawer mwy, oll wedi’i gynllunio i sicrhau bod y cyhoedd yng Nghrymu’n teimlo’n rhan o’r Gêm Derfynol yng Nghaerdydd.”

 

Anrhydedd

 

Dywedodd Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru: “Mae cael cynnal digwyddiad chwaraeon blynyddol mwya’r byd yn anrhydedd anferth ac rydw i’n edrych ymlaen at groesawu pobl o dros y byd i Gymru mewn 100 niwrnod.

“Mae gan Gymru brofiad llwyddiannus o gynnal digwyddiadau mawr ac rydw i’n hyderus y byddwn yn wynebu’r sialens unwaith eto a’n cynnig profiad gwych a bythgofiadwy i’r miloedd o gefnogwyr pêl-droed bydd yn ymweld â’n prifddinas.

“I’r bobl leol sy’n chwilio am flas o brofiad Gêm Derfynol Cynghrair y Pencampwyr UEFA, bydd Gŵyl y Pencampwyr yn cael ei chynnal yn ardal Bae Caerdydd yn y dyddiau wrth agosáu at y gêm derfynol, a fydd yn rhoi cyfle i gymysgu gydag ymwelwyr a phrofi’r atmosffer.”

 

Dywedodd Cyngh Phil Bale, Arweinydd Cyngor Dinas Caerdydd: “Mae Caerdydd nawr wedi ei sefydlu’n gadarn ar lwyfan rhyngwladol am gynnal digwyddiadau mawr ac rydym yn falch iawn o allu cynnal Gêm Derfynol Cynghrair y Pencampwyr UEFA yma.

“Yn holl hysbysebu gemau Cynghrair y Pencampwyr - mae delwedd a brand ‘y Daith i Gaerdydd’ i’w gweld yn glir, a gyda dim ond 100 niwrnod i fynd mae’r cyffro yn y ddinas yn cryfhau!

 

“Bydd y buddion economaidd yn fawr iawn, gyda’r digwyddiad yn disgwyl creu gwerth o £45 miliwn. Rydym yn edrych ymlaen at roi croeso cynnes i gystadleuwyr y gemau terfynol wrth iddynt gyrraedd prifddinas Cymru.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru