Lesley Griffiths yn ymweld â Chanolfan Bwyd Cymru

11/08/2016

Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Bwyd, Newyddion

Fe ymwelodd Ysgrifennydd dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig Lesley Griffiths Ganolfan Bwyd Cymru yn Horeb yng Ngheredigion yr wythnos hon.

Daw’r ymweliad yn dilyn digwyddiad diweddar gan Arloesi Bwyd Cymru yn y Sioe Frenhinol mis diwethaf, lle gwnaeth Canolfan Bwyd Cymru roi cyflwyniad ynglŷn a’r gwasanaethau technegol sydd ar gael ar y safle ar gyfer cynhyrchwyr a gwneuthurwyr bwyd.

 

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Lloyd, yr Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am Wasanaethau Datblygu Economaidd a Chymunedol, Cyngor Sir Ceredigion: “Rydym yn croesawu y cyfle yma i ddangos i’r Ysgrifennydd Cabinet y cyfleusterau ardderchog sydd gennym ni yma yng Ngheredigion ar gyfer busnesau bwyd a diod, er mwyn creu cynnyrch o ansawdd ardderchog. Mae’r Cyngor yn falch iawn o’r Ganolfan, a gan bod ffermio yn gyflogwr allweddol yn yr ardal, mae’n bwysig ein bod yn darparu cyfleoedd ar gyfer cynhyrchwyr i fod yn arloesol ac i gael llwybr i’r farchnad.”

 

Cyfraniad pwysig

 

Dywedodd Lesley Griffiths AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig: “Dwi’n ddiolchgar iawn i’r Ganolfan Bwyd am eu croeso cynnes. Mae ein diwydiant bwyd a diod yn gwneud cyfraniad pwysig i’r economi a dwi’n croesawu ymdrechion sydd yn annog cynhyrchwyr i fod yn fwy cystadleuol ac arloesol.”

 

Mae Canolfan Bwyd Cymru yn darparu help a chymorth i gynhyrchwyr bwyd sydd â diddordeb mewn datblygu eu cynnyrch, blas ac asesu cynnyrch, sydd hefyd gyda diddordeb mewn dyluniad y gweithleoedd a ffatrioedd. 

 

Mae Canolfan Bwyd Cymru yn cael ei gydnabod yn genedlaethol am ei chefnogaeth technegol arbenigol o fewn y diwydiant bwyd.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru