Les Mis yn plesio

03/11/2015

Categori: Celfyddydau, Eisteddfod yr Urdd, Iaith

Daeth 130 o berfformwyr ifanc Cymru ynghyd wythnos ddiwethaf yng Nghanolfan y Mileniwm yng Nghaerdydd i berfformio Fersiwn Ysgolion o Les Misérables mewn awditoriwm o dan ei sang.

 

Gyda phob un ar y llwyfan rhwng 13 ac 19 oed, roedd cynulleidfaoedd ar eu traed ar ôl eu perfformiadau gwefreiddiol, wedi’u llwyfannu’n llawn, a’u perfformio drwy gyfrwng y Gymraeg.

 

Daw’r cynhyrchiad ddeng mlynedd ar ôl i Ganolfan Mileniwm Cymru ac Urdd Gobaith Cymru lwyfannu cynhyrchiad gwreiddiol o Les Misérables: Fersiwn Ysgolion, oedd yn cynnwys nifer o berfformwyr sydd bellach yn dilyn gyrfa lwyddiannus ym myd y theatr gerdd a thu hwnt. Mae magu talent a chynnig y cyfleoedd yma i berfformwyr ifanc Cymru wrth galon gwaith y Ganolfan, a’r gobaith yw y bydd y perfformiadau wythnos ddiwethaf o Les Misérables yn ffurfio sail gadarn i yrfaoedd perfformwyr ifanc ac am fod yn ysbrydoliaeth iddyn nhw am weddill eu hoes.

 

Eleni, mae’r cast ifanc wedi mwynhau cyfleoedd o berfformio gyda’i gilydd yn yr Eisteddfod Genedlaethol a chyngerdd ysblennydd Les Misérables ddechrau mis Hydref i ddathlu 30 mlynedd o berfformio yn y West End, Llundain. Cafodd y cast gyfle i berfformio ochr yn ochr â chast sy’n perfformio yn y West End ar hyn o bryd, aelodau o’r cast gwreiddiol a’r pedwar sy’n fwyaf adnabyddus am berfformio rôl Jean Valjean yno. Daeth y gwahoddiad gan Cameron Mackintosh ei hun, ar ôl iddo wylio’r cast yn ymarfer wrth ymweld â’r Ganolfan yn ddiweddar. Roedd y cast yn rhan annatod o’r dathliad, oedd yn brofiad bythgofiadwy iddyn nhw, yn ogystal â bod yn gydnabyddiaeth o Gymru ac yn arddangos talent ragorol y genedl ar lwyfan ryngwladol. 

 

Ymateb y cast

 

Ymateb y cast ar ôl y perfformiad,“Mae’r profiad wedi bod yn wych nid yn unig er mwyn gwella fy sgiliau fel perfformiwr ond mae wedi bod yn gyfle i gwrdd â llawer iawn o bobl, pob un ohonyn nhw â’r un angerdd at theatr gerddorol fel fi.” Ashley Rodgers

 

“Anrhydedd oedd gweithio gyda chast mor dalentog a chyfarwyddwyr rhagorol.” Gareth Rhys Thomas

 

“Mae wedi bod yn anhygoel, yn rhywbeth y byddaf yn ei drysori am weddill fy oes.” Gwen Edwards

 

Uchelgais

 

Dywedodd Rheolwr Gyfarwyddwr Canolfan Mileniwm Cymru, Mathew Milsom: “Ein huchelgais o’r dechrau gydaLes Misérables: Fersiwn Ysgolion oedd darparu cyfleoedd eithriadol ac ysbrydoledig drwy feithrin perfformwyr ifanc yng Nghymru. Rwy’n gobeithio fod y perfformwyr yn falch iawn o’r perfformiadau gwych, a bydd y profiad hwnnw yn parhau i fod yn fythgofiadwy.  Roedd hi hefyd yn hyfryd o allu gweithio gyda’n partneriaid preswyl, yr Urdd, ac mae’n destament i’r bartneriaeth werthfawr honno dros y ddeng mlynedd ddiwethaf ein bod ni wedi dod â chynhyrchiad o’r maint yma i’r llwyfan.” 

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru