Hwb i obeithion Leanne Wood

22/04/2015

Categori: Gwleidyddiaeth, Newyddion

hwb i obeithion arweinydd Plaid Cymru

Cafodd Leanne Wood newyddion da ar drothwy dadl deledu arall, wrth i arolwg barn diweddaraf gan YouGov o Gymru ddangos mai Leanne Wood yw’r gwleidydd mwyaf poblogaidd ymhlith arweinwyr y pleidiau yng Nghymru a Lloegr. 

 

Yn yr arolwg a gynhaliwyd ar ôl y ddadl deledu gyntaf ble yr oedd yn rhannu llwyfan gyda arweinyddion y prif bleidiau Prydeinig fel Cameron a Clegg, fe sgoriodd Leanne Wood 4.8 allan o 10, gyda Ed Miliband yn ail, a Natalie Bennet o’r Blaid Werdd yn drydydd. 

 

Mae sylwebwyr gwleidyddol wedi bod yn dyfalu pa fath o effaith a fyddai'r ddadl gyntaf wedi ei gael ar obeithion Leanne Wood i gynyddu ei phroffil wrth i'r etholiad cyffredinol agosau. Bydd Plaid Cymru yn sicr o groesawu'r newydd hwn wrth i'r sylw ehangach yn y cyfryngau Prydeinig ddechrau dwyn ffrwyth.

 

Dadl deledu

 

Yn y ddadl deledu nesaf, a fydd yn cael ei ddarlledu heno, ar ITV Wales am 8yh, fe fydd yr arweinyddion Cymreig yn yn dod ben-ben a'i gilydd wrth iddynt wynebu cwestiynau gan gynulleidfa o 300 o bobl. 

 

Bydd y Ceidwadwyr yn cael eu cynrychioli gan yr Ysgrifennydd Gwladol presennol, Stephen Crabb, gyda Owen Smith yn cynrychioli’r Blaid Lafur, Kirsty Williams o’r Democratiaid Rhyddfrydol, Leanne Wood o Blaid Cymru, Nathan Gill o UKIP a Pippa Bartolotti o’r Blaid Werdd. 

 

Bydd y ddadl yn cael ei ddarlledu o Goleg Cerdd a Drama Caerdydd, gyda'r drafodaeth yn canolbwyntio ar bedwar pwnc llosg.