Leanne Wood yn croesawu cytundeb yng nghynhadledd COP21

14/12/2015

Categori: Addysg, Amgylchedd, Iaith, Newyddion

Mae arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood wedi croesawu’r ffaith fod bron i 200 o wledydd wedi llwyddo i ddod i gytundeb yn y gynhadledd Newid Hinsawdd – COP21 – ym Mharis, ond mae wedi rhybuddio bod yn rhaid i lywodraethau weithredu ei ddarpariaethau yn syth.

 

Dywedodd Leanne Wood, “Rwy’n croesawu’r ffaith fod bron i ddau gant o wladwriaethau wedi llwyddo i ddod i gytundeb ar fater sydd fel arfer yn anodd dod i gonsensws byd-eang arno. Mae Plaid Cymru hefyd yn cydnabod fod ymrwymiad i ymdrechu i gyfyngu tymheredd y byd yn fwy fyth i 1.5C fel cam arwyddocaol. Rhaid i weithredu hyn fod yn fater o frys i bob llywodraeth, gan gynnwys ein hun ni."

 

Mae Leanne Wood yn teimlo fod angen i wladwriaethau wneud mwy, er fod cytundeb wedi arwyddo, “Newid hinsawdd yw’r bygythiad unigol mwyaf i ddynoliaeth a’r amgylchedd naturiol. Gallai methu â gweithredu’n bendant yn awr wneud unrhyw gytundeb byd-eang yn ddiwerth. Mae cytundeb COP21 yn rhoi’r fframwaith ar gyfer symud ymlaen, a bydd angen i bob cenedl a gwladwriaeth wneud mwy."

 

Yn ôl Leanne Wood, “Roedd Cymru unwaith yn arwain y byd mewn ynni seiliedig ar garbon, ac y mae’n amlwg fod gennym botensial i arwain y byd eto mewn ynni adnewyddol. Fodd bynnag, dim ond 10.1 y cant o’r trydan yr ydym yn gynhyrchu ar hyn o bryd sy’n dod o ffynonellau adnewyddol; mae hyn yn cymharu â 14.9% i’r DG gyfan a 32% yn yr Alban.

 

Ychwanegodd, “Rhaid i Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DG weithredu yn awr a chyflwyno polisïau fydd yn cyrraedd y targedau y cytunwyd arnynt yn fyd-eang."

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru