Lansio Ymgyrch #Poster2020 ar Ddydd Miwsig Cymru

07/02/2020

Categori: Addysg, Cerddoriaeth, Iaith, Newyddion

Wrth i Ddydd Miwsig Cymru ddathlu ei ben-blwydd yn bump oed heddiw, mae LlyfrgellGenedlaethol Cymru am lansio ymgyrch #poster2020. Fel rhan o’r fenter, rydym yn apelio arsefydliadau, trefnwyr a chasglwyr i’n cynorthwyo i greu casgliad cenedlaethol cynhwysfawr obosteri.

Mae posteri gigs, cyngherddau a gwyliau Cymraeg yn dweud cymaint wrthym am hanes diwylliantCymru a’r Sîn Roc Gymraeg ar draws y degawdau.

 

Bydd ymgyrch #poster2020 yn cael ei arwain gan Yr Archif Gerddorol Gymreig, sy’n casglu ahyrwyddo’r defnydd o archifau a llawysgrifau cerddorol yn y Llyfrgell. Mae datblygu casgliadcynhwysfawr o bosteri hefyd am gyfoethogi amcanion yr Archif Sgrin a Sain yn y Llyfrgell, wrthgynnig ongl a chyd-destun diddorol i eitemau sain a cherddoriaeth Cymraeg.Ymhlith y posteri amlycaf a gedwir yn y Llyfrgell ar hyn o bryd mae casgliad Gwilym Tudur.Cynhwysodd cyfres helaeth o dros 120 o bosteri, sy’n wleidyddol eu natur ac yn hyrwyddo gigs achyngherddau Cymraeg. Mae’n bosib y bydd ymwelwyr â’r Llyfrgell wedi gweld detholiad ohonyntyn ein harddangosfa ddiweddar –Record: Gwerin, Protest a Phop, a fydd yn teithio i’n horiel yngNglan-yr-afon, Hwlffordd yn y dyfodol.

 

Cerddoriaeth o bob math

 

Dywedodd Nia Mai Daniel, Rheolwr Rhaglen yr Archif Gerddorol Gymreig, Llyfrgell GenedlaetholCymru: “Mae’r Archif Gerddorol Gymreig yn cynnwys gwybodaeth am gerddoriaeth o bob math yng Nghymru, o’r clasurol i’r gwerin a’r pop. Rydym yn parhau i adeiladu ar y casgliad ac yn ceisio adnabod bylchau wrth gasglu, a dyna sail ymgyrch #poster2020. Os ydych yn trefnu gig, cyngerddneu ŵyl yn 2020, danfonwch eich poster atom i’r Archif Gerddorol, ar ffurf papur, neu yn ele ctronig,a chyfrannwch at ein casgliadau cenedlaethol yn y Llyfrgell.”

 

Meddai Mari Elin Jones, Swyddog Dehongli Llyfrgell Genedlaethol Cymru: “Mae gennym gyfres go gynhwysfawr o bosteri sy’n dyddio o’r 60au hyd at yr 80au yn y Llyfrgell Genedlaethol. Serch hynny, mae bylchau sylweddol yn ein casgliadau cyfredol, yn benodol o’r 90au ymlaen. Posib mai’r dirywiad yn ansawdd a gwedd posteri sy’n esbonio hynny, ond erbyn heddiwfe'i hystyrir eto fel mynegiant artistig sy’n naturiol wedi denu sylw casglwyr brwd.”