Lansio ymgyrch i chwarae yn Gymraeg

20/07/2020

Categori: Addysg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Lansiodd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg ymgyrch heddiw i sicrhau fod y Gymraeg yn dod yn brif iaith chwaraeon yng Nghymru.

Cafodd yr ymgyrch ei lansio mewn cylflwyniad ar-lein sy'n rhan o'r Eisteddfod AmGEN.

 

Ymhlith y gofynion, mae Cymdeithas yr Iaith am berswadio'r Llywodraeth i symud at ddysgu Chwaraeon trwy gyfrwng y Gymraeg ym mhob ysgol, ac am weld pwysau ar Gyrff Chwaraeon cenedlaethol  - fel y Gymdeithas Bêl-droed, Undeb Rygbi, Nofio Cymru etc - i drefnu fod mwyafrif o gyrsiau hyfforddi yn Gymraeg a'u gweinyddiaeth yn ddwyieithog.

 

Yn y sioe ar-lein, bydd y cyflwynydd teledu Dylan Ebenezer yn trafod yr ymgyrch gyda'r tiwtor yoga Laura Karadog, rheolwr Canolfan Hamdden Llandysul Matthew Adams, Nia Peris sy'n ymweud â digwyddiadau seiclo yng Ngheredigion a Ceri Cunnington sy'n trefnu gweithgareddau awyr agored yn ardal Blaenau Ffestiniog.

 

I gyd-fynd gyda lansiad yr ymgyrch, mae Cymdeithas yr Iaith wedi cyhoeddi ymgyrch e-bost ar ei wefan sy'n galw i Lywodraeth Cymru weithredu eu gofynion.

 

Menter datblygu wledig

 

Fe ddigwydd y lansiad ar ddechrau'r wythnos y byddai'r Sioe Frenhnol Gymreig yn cael ei chynnal, ac fel rhan o'r ymgyrch bydd Cymdeithas yr Iaith yn pwyso ar y Llywodraeth i sefydlu Cronfa Hybu Mentrau Cymunedol ym maes Hamdden - yn debyg i'r gweithgarwch yn ardal Ffestiniog.

 

Esbonia Bethan Williams o Gymdeithas yr Iaith (a fydd hefyd ar y panel trafod):  "Nid yn unig ein bod am sicrhau fod pobl yn mwynhau hamdden a chwaraeon yn Gymraeg, ond rydyn ni hefyd eisiau defnyddio adnoddau naturiol Cymru i greu gwaith i Gymry ifainc yn eu cymunedau."