Lansio mudiad Yes Cymru

22/02/2016

Categori: Gwleidyddiaeth, Iaith, Newyddion

Cynhaliwyd lansiad swyddogol y mudiad newydd dros Annibyniaeth - YesCymru yng Nghaerdydd dros y penwythnos.

Bwriad Yes Cymru yw cynyddu cefnogaeth dros Gymru annibynnol drwy weithredu gwleidyddol a threfnu digwyddiadau fel y gwelir yn yr Alban a Chatalonia.

 

Yn siarad yn y lansiad yr oedd Liz Castro o Gatalwnia, sy’n awdur ac yn gyfrifol am Faterion Rhyngwladol ar bwyllgor gwaith Assemblea Nacional Catalana (ANC) - mudiad llawr gwlad dros annibyniaeth i Gatalwnia. Mae gan yr ANC dros 80,000 o aelodau, a’r llynedd derbyniodd Liz Castro y nifer fwyaf o bleidleisiau yn ystod yr etholiadau i'r pwyllgor gwaith.

 

Hefyd yn siarad yn y lansiad yr oedd Shona McAlpine, sydd wedi bod yn allweddol wrth sefydlu nifer o fudiadau dros annibyniaeth i’r Alban yn ystod y ddegawd ddiwethaf a John Dixon, cyn gadeirydd Plaid Cymru

 

Dywedodd John Dixon, “Mae gormod o bobl yng Nghymru wedi mynd yn rhy gyfforddus yn osgoi'r cwestiwn, a cheisio ei wthio i ffwrdd cyn belled ag y bo modd i’r dyfodol. Nid yw’r achos dros i Gymru gymryd cyfrifoldeb llawn am ei dyfodol ei hun wedi ei roi am gyfnod rhy hir… Mae'n hen bryd i ni ei roi gerbron pobl Cymru.”

 

Digon da i Gymru

 

Dywedodd Iestyn ap Rhobert ar ran YesCymru, “Pob cenhedlaeth dywedir fod Cymru’n rhy dlawd i fod yn annibynnol, ac eto gyda phob cenhedlaeth dan reolaeth San Steffan, mae Cymru’n mynd yn gymharol dlotach. Rydym yn annog pobl Cymru i fod yn uchelgeisiol dros Gymru. Os yw annibyniaeth yn ddigon da i Iwerddon neu Ddenmarc, mae’n ddigon da i Gymru."

 

Ychwanegodd, "Fel y sawl sy'n ymgyrchu dros annibyniaeth Catalonia, Corsica, yr Alban a llawer o wledydd eraill, rydym yn cydnabod nad yw hyn yn rhywbeth y gallwn ei gyflawni dros nos. Rhwng 2009 a 2011, roedd y gefnogaeth i annibyniaeth yn yr Alban yn gyson ar tua 25% yn ôl yr arolygon barn, erbyn heddiw mae o gwmpas 50%. Ni fu erioed ymgyrch dros annibyniaeth yng Nghymru; nid yw’r achos erioed wedi cael ei wneud. Ein bwriad yw cywiro hynny.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru