Lansio sianel YouTube newydd

Cafodd sianel YouTube newydd PUMP ei lansio heddiw gan S4C.

Fe fydd yr eitemau ar y sianel hon yn cynnwys comedi, cyfresi teithio ac adolygiadau teledu a ffilm. Mae’r deunydd yn cynnwys 5 Elena lle bydd y newyddiadurwraig y Guardian Elena Cresci yn ein tywys ni drwy ei phigion personol. Bydd hi'n ein cyflwyno ni i'w dewisiadau o ddigwyddiadau mwya' doniol a diddorol y we. Bydd y diddanwr, Huw Bryant o Landysul yn rhoi ei sylwadau unigryw ar y cyfryngau Cymreig yn Bocs Bry.

 

Gan ddefnyddio camera 360 bydd 5 o banelwyr yn cwrdd yn fisol er mwyn trin a thrafod pynciau llosg. Yn fisol bydd Adam Gilder o Bontypridd, sy'n flogiwr â sianel YouTube, yn creu rhestr arbennig bob mis o'r pynciau sydd wedi mynd a'i fryd. 24 Awr Yn yw cyfle i gael ein tywys o amgylch rhai o ddinasoedd mwyaf cyffrous Ewrop gyda’r flogiwr a'r cynhyrchydd Cai Morgan o Bontypridd.

 

Dywedodd Huw Marshall, Pennaeth Datblygu Digidol S4C, "Ein bwriad yw ymgysylltu efo cynulleidfa iau yn y Gymraeg, rhai sydd efallai ddim yn ymwneud a chynnwys ar lwyfannau traddodiadol. Mae’r gyfres hon yn benodol ar YouTube ac mi rydym ni’n edrych ymlaen at weld sut ymateb cawn ni."

 

Mae ymgyrchwyr iaith wedi croesawu’r sianel ar-lein newydd S4C heddiw, sy'n dilyn pwyso gan y mudiad am ddarpariaeth aml-lwyfan Gymraeg.

 

Cam bach

 

Dywedodd Curon Davies, cadeirydd grŵp digidol Cymdeithas yr Iaith Gymraeg: "Rydym yn croesawu'r cam bach yma yn y cyfeiriad iawn. Mae newid mawr wedi bod, ac yn parhau, o ran patrymau defnydd y cyfryngau. Dyna pam rydyn ni'n galw am ddarlledwr newydd sy'n gweithredu ar draws nifer fawr iawn o lwyfannau. Mae'n destun obaith bod S4C yn symud ymlaen i ddatblygu arlwy o'r fath yma.

 

Ychwaneghodd, "Fodd bynnag, rydyn ni'n pryderu nad oes is-deitlau Cymraeg i'w gael ar y sianel. Mae hefyd marc cwestiwn ynghylch rôl cwmnïau bychain yn hyn oll, dydyn ni ddim eisiau gweld canoli'r gwaith ar-lein yn nwylo'r un cwmnïau mawrion o hyd."