Lansio ryseitiau i ddenu cwsmeriaid i flasu porc o Gymru

01/06/2018

Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Hamdden, Newyddion

Mae Hybu Cig Cymru wedi lansio taflenni a phosteri newydd er mwyn arddangos safon a hyblygrwydd y porc sy’n cael ei gynhyrchu yng Nghymru.

Mewn arolwg barn diweddar a gynhaliwyd i’r corff cig coch, sy’n cynnal y wefan Porc.Wales ar gyfer cynhyrchwyr porc bychain, dangoswyd nad yw porc o Gymru mor adnabyddus â brandiau hir-sefydledig fel Cig Oen Cymru PGI a Chig Eidion Cymru PGI, ond fod gan gwsmeriaid farn gadarnhaol iawn am gynnyrch porc y wlad.

 

Yn ôl yr arolwg, roedd 73% o’r cwsmeriaid a holwyd yn credu fod porc o Gymru yn fwyd o safon uchel. Roedd dros eu hanner hefyd yn ei gysylltu gyda bod yn gynnyrch ‘cartrefol’ (64%), yn flasus (52%), ac yn seiliedig ar amaeth sy’n arbenigo mewn bridiau traddodiadol (55%).

 

Dywedodd Swyddog Datblygu’r Farchnad HCC, Kirstie Jones, fod prif nodweddion porc o Gymru yn taro tant gyda chwsmeriaid targed. “Mae diwydiant porc Cymru yn gyffredinol yn seiliedig ar gynhyrchwyr bychain, ond mae’n cynhyrchu ystod eang o gynnyrch o safon uchel iawn, yn aml gan ffermwyr arbenigol sydd wedi ymrwymo i gynnal bridiau prin a datblygu blasau unigryw.”

 

Ysbrydoli i drio porc

 

Bydd y deunydd marchnata yma, a lansiwyd yn yr Ŵyl Wanwyn ddiweddar yn Llanelwedd, yn cael eu defnyddio gan gigyddion a chwmnïau sy’n rhan o wefan Porc.Wales er mwyn ysbrydoli cwsmeriaid i droi eu llaw at ffyrdd newydd o goginio porc.

 

“Mae pedwar o ryseitiau newydd i bobl eu codi o’u cigydd neu’n uniongyrchol o’u cynhyrchwyr – Jambalaya; Koftas Porc gyda Sbeis; Tarten Borc, Pupur a Chaws Gafr; a Bola Porc wedi ei rostio’n araf mewn Afal, Mêl a Sinamon,” ychwanegodd Kirstie. “Roedden nhw’n boblogaidd iawn yn yr Ŵyl Wanwyn, ac rwy’n sicr y bydd cwsmeriaid yn mwynhau rhoi cynnig arnynt.”