Lansio prosiect Menywod Cymru

26/02/2016

Categori: Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mewn digwyddiad arbennig ym Mhrifysgol Abertawe nos Fercher diwethaf, fe lansiodd Academi Hywel Teifi brosiect Menywod Cymru, ar y cyd â chyfres newydd Mamwlad ar S4C.

Prosiect ar ffurf gwefan yw Menywod Cymru, a’i nod yw rhoi gogwydd Cymraeg a Chymreig i Ddiwrnod Rhyngwladol Menywod a ddethlir ar 8 Mawrth bob blwyddyn, gan dynnu sylw at arloeswyr benywaidd y gorffennol a’r presennol. Bwriad Academi Hywel Teifi yw datblygu’r adnodd hwn, trwy ychwanegu at restr yr arloeswyr, gwahodd blogwyr gwadd un waith y mis, a chroesawu mewnbwn gan y cyhoedd.

 

Ymhlith yr arloeswyr ar wefan Menywod Cymru, mae  Yr Athro Christine James - darlithydd, Prifardd a’r fenyw gyntaf i gael ei hethol yn Archdderwydd Gorsedd y Beirdd Ynys Prydain (2013-2016). Elin Rhys - gwyddonydd a sylfaenydd a rheolwr cwmni aml-gyfrwng Telesgop.Amy Dillwyn - awdur, diwydianwraig ac ymgyrchydd arloesol. Mary Wynne Warner - mathamategydd disglair a lwyddodd i oresgyn llu o anawsterau i wneud cyfraniad nodedig yn ei maes.

 

Bwriad tebyg i brosiect Menywod Cymru sydd y tu ôl i’r gyfres Mamwlad gyda Ffion Hague, a gynhyrchir gan Tinopolis i S4C. Yn y drydedd gyfres o Mamwlad sy’n cychwyn ar y 6 o Fawrth, bydd Ffion Hague yn olrhain hanes nifer o ferched gan gynnwys Betsi Cadwaladr, Frances Hoggan a Morfydd Llwyn Owen.

 

Digwyddiad cyffrous

 

Meddai cydlynydd prosiect Menywod Cymru, Non Vaughan Williams, sy’n Ddarlithydd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol mewn Cyfryngau Digidol ym Mhrifysgol Abertawe, “Mae lansio prosiect Menywod Cymru yn ddigwyddiad cyffrous iawn i ni fel Prifysgol, gydag Academi Hywel Teifi ac S4C yn dathlu ar y cyd gyfraniad menywod mewn gwahanol feysydd. Ar un llaw bydd gwefan Menywod Cymru yn cynnig adnodd defnyddiol i nodi digwyddiadau megis Diwrnod Rhyngwladol Menywod ac S4C yn darlledu trydedd gyfres o Mamwlad fydd yn cychwyn ddechrau fis nesaf. Mae'r mentrau yma yn fodd o gynnig rolau model addas i ferched a phobl ifainc a'u hannog i wireddu eu breuddwydion.”

 

Mamwlad

 

Dywedodd Llion Iwan, Comisiynydd Cynnwys Ffeithiol S4C, "Un o'r pethau mae S4C eisiau gwneud mwy ohono ydi gweithio efo sefydliadau addysg a defnyddio ein rhaglenni i gefnogi gwaith yn yr ystafell ddosbarth. Mae Mamwlad yn rhaglen sydd yn ffitio'n berffaith ar gyfer hynny, ac rydym yn falch iawn o weithio gyda Phrifysgol Abertawe er mwyn dathlu cyfraniad merched blaenllaw ein hanes . Yn anffodus mae nifer o'r straeon hyn yn cael eu hanghofio, ond gyda chyfres fel Mamwlad a'r wefan newydd gan y Brifysgol, bydd eu straeon yn ein hysbrydoli unwaith eto."

 

Bydd trydedd gyfres Mamwlad yn dechrau ar S4C nos Sul 6 Mawrth am 7.30. Y tro yma byddwn yn clywed straeon Betsi Cadwaladr, Morfydd Llwyn Owen, Jennie Eirian, Frances Hoggan, Gwenllian ferch Gruffydd a Dora Herbert Jones.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru