Lansio podlediad Cymraeg newydd i gefnogi darllenwyr ifanc a’u teuluoedd

01/09/2021

Categori: Addysg, Ar-lein, Hamdden, Newyddion

Heddiw mae’r Urdd wedi rhyddhau eu podlediad cyntaf erioed, Podlediad Cylchgrawn Cip, er mwyn ateb y galw am fwy o adnoddau darllen a gwrando i blant trwy gyfrwng y Gymraeg.

Bob yn ail fis, bydd darlleniadau o straeon cylchgrawn Cip yn cael eu cyhoeddi ar ffurf podlediad yn ogystal â chlipiau fideo ar wefan a sianel AM yr Urdd. Mae’r datblygiad yn ffordd o gynnig straeon llafar newydd a chyfleoedd i blant gael darllen a gwrando ar straeon Cymraeg, adref ac yn yr ystafell ddosbarth.

 

Gyda’r mudiad yn dathlu canmlwyddiant yn 2022, y gobaith yw cyhoeddi podlediadau eraill i’r dyfodol.
Mae cylchgrawn Cip sydd i ddarllenwyr 7-11 oed ar gael yn ddigidol ac yn rhad ac am ddim i danysgrifwyr ers blwyddyn bellach, ac yn cynnwys cartwnau arbennig cylchgrawn Mellten, gan y darlunydd Huw Aaron.

 

Dau o gyn-aelodau’r Urdd fydd yn darllen y straeon, sef Francesca Sciarrillo, enillydd Medal y Dysgwyr yn Eisteddfod yr Urdd 2019, a’r actor ifanc Iwan Garmon. Bu i Francesca neidio ar y cyfle i fod yn rhan o’r podlediad newydd yn dilyn ei phrofiad bythgofiadwy fel aelod o’r Urdd:
“Roedd ennill y wobr honno yn Eisteddfod yr Urdd Caerdydd a’r Fro ddwy flynedd yn ôl yn brofiad bythgofiadwy – a dweud y gwir, dyna ddiwrnod gorau fy mywyd!” meddai Francesca. “Efallai fod hyn yn swnio’n cheesy, ond mae dysgu Cymraeg a fy mhrofiadau gyda’r Urdd wedi newid fy mywyd yn gyfan gwbl, a chynnig cymaint o gyfleoedd arbennig i mi. Felly nes i neidio ar y cyfle i fod yn rhan o’r podlediad newydd yma.
“Dw i’n teimlo fod darllen yn allwedd i’r iaith – dyna’r ffordd orau o ddisgrifio fy mhrofiad i wrth ddysgu’r Gymraeg. Felly mae mor braf cael bod yn rhan o brosiect fel yr un yma, sy’n cynnig adnodd ychwanegol i blant gael mwynhau straeon a darllen yn y Gymraeg.”

 

Llawrlwytho

 

Cynhyrchwyd Podlediad Cylchgrawn Cip gan Y Pod, ac mae’r bennod gyntaf bellach ar gael i’w lawrlwytho drwy’r platfformau arferol. Mae stori rhifyn mis Medi gan Eurgain Haf, ac yn cael ei darllen gan Francesca Sciarrillo.

 

Gellir tanysgrifio i dderbyn rhifynnau o gylchgrawn Cip yn ddigidol ac yn rhad ac am ddim drwy ymweld â gwefan cylchgronau’r Urdd: urdd.cymru/cylchgronau

 

Mae’r Urdd yn ddiolchgar i’r Cyngor Llyfrau a Llywodraeth Cymru am eu cefnogaeth barhaus i gylchgrawn Cip.