Lansio pecyn i hyrwyddo'r Gymraeg yn gymunedol

26/03/2018

Categori: Addysg, Gwleidyddiaeth, Iaith, Iechyd, Newyddion

Mae Cymdeithas yr Iaith Gymraeg wedi lansio pecyn newydd i hyrwyddo'r Gymraeg ar lefel gymunedol.

"Defnyddio’r brwdfrydedd sydd allan yno" dyna nod pecyn newydd ar gyfer pobl sydd eisiau cynyddu’r defnydd o’r Gymraeg yn eu cymunedau.   

 

Mae'r pecyn yn storfa o syniadau ymarferol i weithredu o fewn cymunedau. Mae’n cynnwys enghreifftiau a chanllawiau, ond y prif amcan yw ei ddefnyddio i gychwyn trafodaeth gydag unigolion, busnesau, grwpiau neu gymdeithasau o fewn cymunedau lleol i wneud gweithgareddau drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae hefyd yn rhoi pwyslais ar sut allai pobl fynd ati i agor y drws i ddysgwyr fel cyfranwyr gwerthfawr i’n iaith a’n diwylliant. 

 

Dywedodd Nia Llywelyn, sy'n byw yn ardal Machynlleth ac yn un awduron y pecyn dros Cymdeithas yr Iaith:   "Mae llawer iawn o waith da yn digwydd yn barod yn ein cymunedau. Yr hyn rydyn ni wedi ceisio ei wneud yw dod â rhai o'r adnoddau ynghyd er mwyn galluogi mwy o bethau ymarferol yn eu cymunedau dros yr iaith. Yr hyn rydyn ni wedi ceisio gwneud yw poteli'r syniadau a'r brwdfrydedd sydd allan yno, a chynnwys awgrymiadau i bobl eu defnyddio.    

 

"Mae angen annog pobl i edrych yn fwy ar eu cymunedau fel bod yna weithgareddau parhaol sy'n hyrwyddo statws a defnydd yr iaith."  

 

Ychwanegodd Nia Llywelyn, "Wrth gyflwyno’r pecyn yma y gobaith yw darganfod ‘sbardunwyr’ cymunedol fydd yn gallu mynd i’r afael â’r gwaith hollbwysig yma i sicrhau bod y Gymraeg yn iaith fyw, i’w gweld a’i chlywed yn eich cymuned."  

 

Cyfrannu

 

Os oes unrhyw un eisiau cyfrannu syniadau at y pecyn neu wybod mwy , mae croeso iddyn nhw gysylltu ar nia@cymdeithas.cymru neu post@cymdeithas.cymru.

 

Mae modd gweld copi o'r pecyn drwy fynd i'r wefan

 

Mae’r Gymdeithas yn cydnabod cefnogaeth parod Huw Llewelyn Davies, Rhys Mwyn a Sharon Morgan wrth baratoi’r pecyn.