Lansio llyfryn gan arddwyr adnabyddus

23/06/2017

Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Bwyd, Newyddion

Fe fydd llyfryn gan arddwyr adnabyddus yn trafod 10 cnwd llysiau gorau Ynys Mon yn cael ei lansio fis nesaf.

Mae’r llyfryn wedi’i ei ysgrifennu gan y tyfwyr byd enwog, Medwyn ac Alwyn Williams, yn cael ei lansio ar 5ed Gorffennaf mewn digwyddiad garddwriaethol arbennig sy’n cael ei drefnu gan Arloesi Môn.

 

“Mae posib tyfu’r 10 cnwd yn llwyddiannus ar yr ynys,” eglura Medwyn, sydd wedi ennill 10 medal aur yn olynol yn Sioe Flodau Chelsea. “Yn bwysicach, rydym ni’n meddwl bod posib eu tyfu nhw’n fasnachol ar Ynys Môn.”

 

Ymunodd Alwyn â busnes ei dad 7 mlynedd yn ôl, ar ôl gwasanaethu yng Nghatrawd Cymru am 25 mlynedd.  Gwelodd gyfle i gyflenwi llysiau lleol o ansawdd i’r bwytai gorau ac erbyn heddiw mae’n cyflenwi llysiau i gogyddion megis Andy Tabberner o Westy’r Bull, Beaumaris ac Ellis Barrie o fwyty’r Marram Grass yn Niwbwrch.  Bydd y ddau gogydd yn rhannu eu syniadau a’u dyhead ar gyfer cynhyrchu llysiau lleol yn y digwyddiad ar 5ed Gorffenaf.

 

 

“Mae ansawdd, angerdd, gwybodaeth a chysylltiadau da i gyd yn allweddol i wneud llwyddiant o dyfu’n fasnachol,” meddai Alwyn Williams. “Rydym hefyd yn rhestru yn y llyfryn 5 egwyddor allweddol a fydd yn helpu’r tyfwr i wneud arian.”

 

“Mae’r rhain yn cynnwys tyfu cnydau mae’r farchnad eu heisiau ac nid cnydau rydych yn hoffi eu tyfu, mabwysiadu dull ‘belt clud’ tuag at dyfu er mwyn sicrhau bod gennych gyflenwad cyson drwy gydol y tymor ac adnabod cyfleoedd cynhaeafu lluosog gan bob cnwd.”

 

Cefnogir y digwyddiad gan Arloesi Môn, y rhaglen LEADER lleol sy’n cael ei rhedeg gan Fenter Môn.

 

 “Cyfran fach iawn o’r llysiau rydym yn eu defnyddio sy’n cael eu cynhyrchu ar yr ynys,” esbonia Jane Davies, arweinydd cymorth y prosiect Menter Môn.  “Rydym eisiau dod â thyfwyr at ei gilydd i weld beth allwn ni ei wneud i gefnogi cynnydd mewn tyfu masnachol ar yr ynys.  Mae yna lawer o alw am gynnyrch lleol o ansawdd ymhlith manwerthwyr a bwytai lleol, mae yna gyfle go iawn yma.”

 

Croeso i dyfwyr profiadol

 

Mae croeso i dyfwyr profiadol a newydd a darpar dyfwyr i ddod i’r digwyddiad ar safle tyfu Medwyn ac Alwyn yn Llanedwen ar 5ed Gorffenaf o 9:30am ymlaen.

 

“Nid yw tyfu llysiau’n hawdd,” meddai Medwyn William.  “Mae yna nifer o rwystrau i’w goresgyn, un o’r mwyaf yw datblygu cadwyn gyflenwi effeithiol a datblygu marchnad ddibynadwy a phroffidiol ar gyfer eich cnydau.”

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru