Lansio Eisteddfod ar lein Magi Ann

06/04/2020

Categori: Addysg, Ar-lein, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae Menter Iaith Fflint a Wrecsam wedi mynd ati i drefnu a chynnal Eisteddfod Magi Ann ar lein i gadw plant ar draws Cymru yn brysur yn ystod y cyfnod anodd hwn.

Mae Magi Ann yn enwog am ei 6 ap sy’n cynnwys straeon lliwgar a gemau hwyliog i helpu plant a’u teuluoedd i ddysgu darllen Cymraeg. Mae’r apiau ar gael i’w lawrlwytho am ddim oddi ar storfa apiau ios ac Android.

 

Cynhelir 5 cystadleuaeth i gyd:

1. Fideo Rap ap Magi Ann ‘Clip Fideo Rap ap Magi Ann’- Anogir plant i recordio ffilm o’u hunain yn dawnsio a meimio / canu i Rap ap Magi Ann. Mae croeso i aelodau’r teulu ymuno yn yr hwyl hefyd. Dyddiad cau y gystadleuaeth hon yw Dydd Gwener, 24.04.20.

 

2. Celf a Chrefft ‘Ail-gylchu gyda Magi Ann’- Anogir plant i ddefnyddio’r hyn sydd o gwmpas y tŷ i greu gwaith celf ar thema Magi Ann, e.e. Tŷ Magi Ann o focsys serial, ffrindiau Magi Ann o begs dillad. Dyddiad cau y gystadleuaeth hon yw Dydd Llun, 20.04.20.

 

3. Barddoniaeth ‘Cerdd Acrostig MAGI ANN’- Anogir plant i ysgrifennu cerdd gyda phob llinell yn dechrau gyda llythyren enw Magi Ann. Dyddiad cau y gystadleuaeth hon yw Dydd

Mawrth, 21.04.20.

 

4. ‘Sgwennu Stori Story Time ‘Magi Ann Safe in the House’- Children are encouraged to write a story in Welsh featuring Magi Ann and her friends ‘Magi Ann yn Saff yn y Tŷ’- Anogir plant i ysgrifennu stori yn cynnwys Magi Ann a’i ffrindiau o dan y teitl ‘Saff yn y Tŷ’. Dyddiad cau y gystadleuaeth hon yw Dydd Mercher, 22.04.20. 5.

 

Creu Pôs- Anogir plant i wneud pôs er mwyn cadw pawb yn brysur .e.e. Chwilair, ‘Beth sy’n Wahanol? mewn 2 lun neu Helfa Ddirgel. Dyddiad cau y gystadleuaeth hon yw Dydd Iau, 23.04.20.

 

Agored i blant o bob oed

 

Mae’r cystadlaethau Fideo Rap ap Magi Ann, Celf a Chrefft a Chreu Pôs yn agored i blant o bob oed ac ar gyfer y cystadlaethau Barddoniaeth a ‘Sgwennu Stori mi fydd 6 categori sef: - Bl.1 - Bl.2 Cymraeg Iaith Gyntaf - B.1 - Bl.2 Cymraeg Ail Iaith - Bl.3 - Bl.4 Cymraeg Iaith Gyntaf - Bl.3 - Bl.4 Cymraeg Ail Iaith - Bl.5 - Bl.6 Cymraeg Iaith Gyntaf - Bl.5 - Bl.6 Cymraeg Ail Iaith

 

Gofynnir i bobl yrru eu gwaith a’u campweithiau i apmagiann@gmail.com erbyn y dyddiadau cau, ac yna fe rhennir y goreuon ar gyfryngau cymdeithasol Menter Iaith Fflint a Wrecsam a Magi Ann. Mi fydd enillwyr pob un gystadleuaeth yn derbyn gwobr.