Lansio draig enfawr ym Mharêd Dydd Gŵyl Dewi Caergybi

23/02/2018

Categori: Celfyddydau, Hamdden, Iaith, Newyddion

I gefnogi Parêd Gŵyl Dewi Caergybi eleni, mae Cyngor y Dref wedi buddsoddi mewn baner anferthol o ddraig Cymru.

Yn ogystal, i anrhydeddu’r achlysur fel uchafbwynt yr orymdaith, bydd actorion adnabyddus ‘Rownd a Rownd’ S4C yn ymuno â’r dathliadau, sef  Gwion Tegid (‘Barry’) a Ceri Llwyd (‘Carys’). Bydd y Parêd yn cychwyn am 9:30yb o Eglwys Santes Fair, yn pasio’r busnesau ar hyd Stryd y Farchnad,  gan aros i ganu ger Eglwys Cybi (ewythr Dewi Sant), cyn parhau at y lawnt ger Traeth Newry i ddadorchuddio baner Cymru anferthol.

 

Wrth gyflwyno’r faner i Gadeirydd Pwyllgor Parêd Caergybi, Alun Roberts, dywedodd Ann Kennedy, Maer Caergybi: “Mae Cyngor y Dref yn gefnogol iawn i bobl ifanc Caergybi ac wedi gweld y Parêd Gŵyl Dewi fel cyfle gwych i ddathlu traddodiad y dref a hyrwyddo ein busnesau lleol.  Ers canrifoedd mae Caergybi wedi bod yn borthladd sy’n croesawu ymwelwyr i Gymru, felly addas iawn yw i ni gael baner fawr ysblennydd ar gyfer ein dathliadau cymunedol er mwyn croesawu mwy fyth o ymwelwyr yma. Mae’r Cyngor, yn yr un modd a thrigolion yn dref, yn llongyfarch y bobl ifanc ar y bwrlwm maent yn dod gyda hwy i’r dref ar Ddydd Gŵyl Dewi ac am gyfrannu o’u hamser a’u talentau i lunio cyngerdd mawreddog gyda nos er mwyn i’r trigolion fwynhau gwledd o fiwsig Cymraeg.”

 

Cyngerdd mawreddog

 

Fe fydd y faner wedyn yn ymddangos fel cefndir i lwyfan y cyngerdd mawreddog yn Ysgol Uwchradd Caergybi lle bydd darpariaeth lluniaeth i’r mynychwyr gan Gymdeithas Rhieni Athrawon. Cadarnhawyd prif berfformwyr y cyngerdd, fydd yn dechrau am 6yh, sef: ysgolion lleol, y Brodyr Magee, Sophie Jane, a Chôr Meibion Caergybi, ac un grŵp perfformio allweddol sydd eto i’w gadarnhau.