Lansio cystadleuaeth i gogyddion Ifanc

21/10/2020

Categori: Addysg, Amgylchedd, Ar-lein, Bwyd, Hamdden, Newyddion

Mae Hybu Cig Cymru am weithio mewn partneriaeth ac un o wyliau bwyd mwyaf Cymru, Gŵyl Fwyd Caernarfon, i lansio cystadleuaeth goginio i gogyddion ifanc o’r enw “5 Mewn Pryd”.

Lansiwyd “5 Mewn pryd” ar gyfryngau cymdeithasol gan osod sialens i gogyddion i ddyfeisio, creu a choginio rysáit syml gan ddefnyddio Cig Oen neu Gig Eidion o Gymru a hyd at pum cynhwysyn arall.

 

Yna bydd angen rhannu llun o’r plât gorffenedig a disgrifiad byr o’r rysáit ar dudalen Facebook Gŵyl Fwyd Caernarfon.
Ceir dau gategori oedran ar gyfer plant – oed ysgol gynradd ac uwchradd – a bydd y cogyddion buddugol yn ennill gwerth £100 o offer coginio ac hamper gwerth £50 o gynnyrch Cymreig.

 

Yn ôl Medi Jones-Jackson, Swyddog Gweithredol Digwyddiadau Hybu Cig Cymru, “Rydym ni mor falch i weithio ochr yn ochr â Gŵyl Fwyd Caernarfon i lansio’r gystadleuaeth newydd sbon yma. Rydym ni eisiau annog cenhedlaeth newydd o gogyddion i goginio yn defnyddio’r cynnyrch gorau o Gymru – gyda chig oen a chig eidion o Gymru ar frig y rhestr yna. Rydym ni yn llawn edrych ymlaen at weld pa brydau bydd y cogyddion yn ei dyfeisio a chael coroni enillwyr gyda’u gwobrau bydd yn annog iddynt i ddatblygu eu sgiliau coginio yn y dyfodol.”

 

Sefydlwyd Gŵyl Fwyd Caernarfon yn 2015 ac mae’r ŵyl wedi datblygu i fod yn un o ddigwyddiadau mwyaf yr ardal gan ddenu dros 15,000 o ymwelwyr i’r dref erbyn 2017.

 

Cyfnod anodd

 

Yn ôl llefarydd ar ran Gŵyl Fwyd Caernarfon, “Rydym yn ddiolchgar iawn i Hybu Cig Cymru am eu nawdd ac am weithio gyda ni yn cynnal y gystadleuaeth hon. Mae’n gyfnod anodd i nifer o sectorau, gan gynnwys amaeth, ac os gallwn ni gynorthwyo i hybu cig o Gymru, rydym yn falch iawn o wneud hynny.
“Er na wnaethom lwyddo i gynnal yr ŵyl eleni, rydym yn parhau i gefnogi busnesau bwyd o Gymru ar lein ble gallwn, megis y gystadleuaeth yma. 
“Felly blant a phobl ifanc, yng Nghaernarfon a thu hwnt, ewch amdani!”
Gellir dod o hyd i fanylion llawn y gystadleuaeth ar Facebook (@gwylfwydcaernarfon) ac am ysbrydoliaeth a syniadau ar gyfer eich ryseitiau ceir pob math o gymorth ar wefan.