Lansio cystadleuaeth er cof am Sbardun

10/02/2016

Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Iaith, Newyddion

A hithau’n #Dyddmiwsigcymraeg ddydd Gwener yma, bydd pob math o gerddoriaeth yn cael ei berfformio a’i hyrwyddo ar hyd a lled y wlad.

Un o gyfansoddwyr mwyaf nodedig y blynyddoedd diwethaf oedd Alun ‘Sbardun’ Huws, a fu farw ar ddiwedd 2014.  Er mwyn cofio am gyfraniad Sbardun i fyd cerddoriaeth a llenyddiaeth Cymru, bydd cystadleuaeth newydd yn cael ei chynnal fel rhan o’r Eisteddfod Genedlaethol o eleni ymlaen.

 

Bydd Cystadleuaeth Tlws Coffa Sbardun yn gwobrwyo cân wreiddiol ac acwstig ei naws.  Mae’n rhaid i’r geiriau a’r gerddoriaeth fod yn wreiddiol, ac mae modd i’r gân fod yn gywaith gan fwy nag un awdur.  Ystyrir perfformio’r gân fuddugol yn yr Eisteddfod y flwyddyn nesaf.

 

Bydd yr enillydd yn derbyn Tlws Coffa Alun ‘Sbardun’ Huws i’w gadw am flwyddyn a £500, ac mae’r Tlws a’r wobr ariannol yn rhoddedig gan ei weddw, Gwenno Huws.  Beirniaid y gystadleuaeth yw Emyr Huws Jones a Bryn Fôn.

 

Braint

 

Meddai Elfed Roberts, Prif Weithredwr yr Eisteddfod, “Mae’r Eisteddfod yn ddiolchgar i deulu a chyfeillion Sbardun am ddod atom i gynnig y gystadleuaeth, ac mae’n fraint i ni’i chynnal am y tro cyntaf yn nhestunau Sir Fynwy a’r Cyffiniau eleni. 

 

“Mae cyfraniad Sbardun i gerddoriaeth Gymraeg yn arbennig, ac mae’n braf ein bod ni’n gallu cynnig cyfle i unigolyn neu grwpiau i fynd ati i gyfansoddi cân mewn arddull debyg i waith Sbardun yn enw’r Eisteddfod. “

 

1 Ebrill yw’r dyddiad cau ar gyfer y gystadleuaeth, a dylid cyflwyno’r gân ar gryno-ddisg neu MP3.  Mae ffurflenni cais ar gael yn y rhestr testunau neu ar-lein trwy’r wefan.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru