Lansio cystadleuaeth ar gyfer ffuglen ddigidol

30/08/2016

Categori: Ar-lein, Cystadlaethau, Llenyddiaeth, Newyddion

Cafodd cystadleuaeth i chwilio am yr enghreifftiau gorau o ffuglen ddigidol boblogaidd gan brifysgolion Bangor a Sheffield Hallam ei lansio yr wythnos hon.

Am y tro cyntaf mae’r gystadleuaeth yn agored i ffuglen Gymraeg mewn pum categori. Mae ffuglen ddigidol yn wahanol i e-lyfrau gan ei bod wedi ei ‘geni yn ddigidol’. 

 

Mae ffuglen ddigidol yn gofyn i’r darllenydd ryngweithio gyda’r naratif wrth ddarllen. Gall hyn gynnwys dolenni, delweddau sy’n symud, gemau bychain neu effeithiau sain. Mewn sawl ffuglen ddigidol, mae gan y darllenydd ran mewn adeiladu’r naratif drwy reoli taith cymeriad drwy’r stori.

 

Mae pum gwobr ar gael yn y gystadleuaeth: Gwobr y Beirniaid, Dewis y Bobl, Gwobr Gymraeg* Gwobr Myfyrwyr a Gwobr Stori i Blant.

 

Bydd yr enillwyr yn ennill arian, yn cael eu cyhoeddi ar wefan Reading Digital Fiction ac yn derbyn cyfres o gyfarfodydd mentora gyda beirniaid dethol ar gyfer project ffuglen newydd.

 

Mae Dr Lyle Skains, ymarferydd- ymchwilydd mewn ffuglen ddigidol yn yr Ysgol Astudiaethau Creadigol a’r Cyfryngau, Prifysgol Bangor yn cynnal y gystadleuaeth ar y cyd â Dr Alice Bell, darllenydd yn adran Dyniaethau Prifysgol Sheffield Hallam.

 

Dywedodd Dr Lyle Bell, "Mae cenhedlaeth newydd o ddarllenwyr ac ysgrifenwyr sydd eisiau gweld cyfryngau digidol fel ffordd ddeinamig a gwirioneddol o brofi ffuglen. Rydym yn ceisio cyfleu hynny yn y project hwn gan ymgysylltu â chynulleidfaoedd sefydledig yn ogystal â chyflwyno mwy o ddarllenwyr i'r ffordd hon o adrodd straeon.”

 

Ffuglen ddigidol

 

Dywedodd Dr Lyle Skains: “Fel un sy’n ysgrifennu ffuglen ddigidol, rwy’n frwdfrydig dros weld y cyhoedd yn ymwneud â’r cyfrwng, ac i weld y gystadleuaeth yn esgor ar ragor o ffurfiau poblogaidd. Hefyd, mae ein beirniaid wedi mynegi diddordeb brwd mewn gweld beth y gall ffuglen ddigidol ei wneud unwaith y mae'n taro'r brif ffrwd. Rydym yn falch iawn o gael beirniaid mor adnabyddus ar y panel, o awduron ffuglen ddigidol poblogaidd iawn i ymchwilwyr mewn cyfryngau digidol a chreadigrwydd Cymraeg.

 

Am fwy o wybodaeth am y gystadleuaeth neu i gyflwyno cofnod, ewch i'r wefan