Lansio cynllun i annog busnesau i weld gwerth mewn dwyieithrwydd

13/01/2017

Categori: Arian a Busnes, Iaith, Newyddion

Mae Menter Bro Morgannwg ar y cyd gyda Llywodraeth Cymru yn gweithredu cynllun peilot newydd i annog busnesau i weld gwerth dwyieithrwydd ac ymgorffori’r Gymraeg yn eu busnesau.

Mae’r cynllun hefyd yn gyfle i godi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd yr iaith fel rhywbeth sy’n medru cael ei ddefnyddio’n naturiol gan gwsmeriaid a chynyddu’r ewyllys da yn y gymuned.

 

Bwriad y cynllun hwn yn ol y Fenter yw annog a hwyluso busnesau bach yng Nghymru i ddefnyddio mwy o Gymraeg gan olygu bod yr iaith yn cael ei gweld a’i chlywed yn ein cymunedau.

 

Cynllun peilot

 

Mae’r cynllun peilot, sydd yn rhad ac am ddim i fusnesau sy’n cymryd rhan, yn paratoi proffil syml i adnabod gofynion y busnes a chynnig cymorth a chyngor ymarferol ar sut i gynyddu darpariaeth.

 

Yn dilyn penderfyniad Llywodraeth Cymru i ddiddymu Menter y Fro yn Ionawr 2013, sicrhaodd Menter Caerdydd tendor o £30,000 i ddatblygu ac arwain prosiect yn ymwneud â’r Gymraeg ym Mro Morgannwg trwy gyd-weithio â phartneriaid lleol yn ogystal â’r awdurdod lleol.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru