Lansio cylchgrawn i hyrwyddo cigyddion lleol ar y stryd fawr

28/06/2019

Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Bwyd, Newyddion

Mae Hybu Cig Cymru wedi lansio cylchgrawn newydd i helpu ysbrydoli pobl i wneud y gorau o’r cig o ansawdd uchel sydd ar gael yn siopau cigydd y stryd fawr.

Yn ystod y 1990au a dechrau’r 2000au, disgynodd nifer y manwerthwyr cig annibynnol ledled Prydain o fwy na 50%, ond ers hynny mae’r niferoedd wedi sefydlogi wrth i frîd newydd o gigydd gyfuno sgiliau traddodiadol gydag arloesi gyda chynnyrch newydd i sefydlu busnesau sy’n gonglfeini’r stryd fawr.

 

Mae llawer ohonynt yng Nghymru yn rhan o Glwb Cigyddion Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru HCC, cymdeithas o fanwerthwyr sydd wedi ymrwymo i gaffael cynnyrch sydd â’r dynodiad PGI, ac sy’n derbyn deunyddiau pwynt gwerthu unigryw oddi wrth y corff hyrwyddo cig coch.

 

Yn ogystal â'r posteri a’r taflenni arferol, mae HCC bellach wedi buddsoddi ymhellach mewn cigyddion annibynnol drwy lansio cylchgrawn newydd, Cig ar yr Asgwrn, sy'n cynnwys ryseitiau tymhorol fel marinadau barbeciw, gwybodaeth am fanteision cig coch ar gyfer iechyd, ac erthyglau gan enwogion.

 

“Mae cwsmeriaid yn mwynhau ymweld â chigyddion annibynnol oherwydd ei fod yn brofiad arbennig,” meddai Swyddog Marchnata HCC, Kirstie Jones. “Gallant gael cyngor ar sut i baratoi a choginio eu cig, yn ogystal â rhoi cynnig ar baratoadau parod y mae cigyddion modern yn rhagori ynddynt.”

 

Ychwanegodd, “Mae ein cylchgrawn newydd, sydd ar gael mewn siopau sy’n aelodau o Glwb Cigyddion Cig Oen Cymru a Chig Eidion Cymru HCC, yn cynnwys amrywiaeth o ryseitiau blasus. Rydym hefyd yn falch iawn o gynnwys erthyglau gan frenin y barbeciw Chris Roberts, yn ogystal ag Elinor Snowsill, y chwaraewraig rygbi rhyngwladol, sy’n esbonio sut mae cig yn rhan wych o ddeiet cytbwys iach.”

 

“Mae'r cylchgrawn hefyd yn cynnwys gwybodaeth am sut y gellir olrhain Cig Oen Cymru PGI a Chig Eidion Cymru PGI o’r fferm i’r fforc, yn ogystal ag erthygl arbennig ar sector porc Cymru sydd wedi bod yn ennill mwy a mwy o wobrau ledled Prydain” meddai Kirstie.

 

Cigyddion lleol yn cefnogi

 

Mae’r busnes cigydd o ddyffryn Teifi, Dewi James a’i Gwmni, sydd â siopau yn Aberteifi a Chastellnewydd Emlyn ac a oedd yn un o enillwyr Gwobrau Bwyd Cymru yn ddiweddar, yn un sy’n falch o gynnig y cylchgrawn newydd.

 

“Mae mwy a mwy o bobl yn poeni am o ble mae eu bwyd yn dod, ac yn ein siop maen nhw’n gwybod bod llawer iawn o’r cynnyrch yn dod o’r ardal gyfagos,” meddai Dilwyn James. “Mae cwsmeriaid hefyd yn dibynnu ar gigyddion am gyngor ar sut i wneud y gorau o’u cig. Bydd y cylchgrawn newydd hwn yn rhoi mwy o syniadau newydd iddynt, gan gynnwys ryseitiau gwych ar gyfer yr haf.”

 

Mae nifer o aelodau'r Clwb Cigyddion wrthi’n cystadlu i weld pa rai ohonynt fydd yn darparu’r cig ar gyfer arddangosiadau cigydda a choginio ym mhafiliwn HCC yn Sioe Frenhinol Cymru eleni.