Lansio cyfeirlyfr hadau glaswellt i helpu ffermwyr

16/05/2018

Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Bydd rhifyn newydd o’r cyfeirlyfr hadau glaswellt, sy’n helpu ffermwyr i gynhyrchu gwair a chynyddu elw, yn cael ei lansiad Cymreig yn Nigwyddiad Tir Glas Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru yng Ngharnbwll, Four Crosses, ger y Trallwng heddiw.

Mae’r Rhestr Cymeradwy o Laswellt a Meillion ar gyfer Lloegr a Chymru yn adnabod y mathau o feillion a gwair ar gyfer ffermwyr eidion, defaid a llaeth ym Mhrydain, gan gynnwys 13 rhywogaeth newydd yn rhifyn eleni. Rhan-gyllidir yr arbrofion maes sy’n sail i’r ‘beibl tir glas’ gan Hybu Cig Cymru.

 

Ochr yn ochr â'r potensial i wneud y fferm yn fwy cynhyrchiol, proffidiol a chystadleuol, mae’r Rhestr Gymeradwy hefyd yn sbarduno gwelliannau gan y bridwyr planhigion, yn cynnal arbenigedd bridio planhigion ym Mhrydain ac yn darparu data annibynnol i’r sawl sy’n cymysgu a gwerthu hadau i ffermwyr.

 

“Gall ddewis y mathau mwyaf cynhyrchiol o’r Rhestr Cymeradwy olygu 5-15% yn fwy o gynnyrch i ffermwyr,” esboniodd Swyddog Datblygu’r Diwydiant HCC Gwawr Parry. “Gall hyn olygu gymaint â £110 yr hectar y flwyddyn o enillion ariannol i’r ffermwr, o gymharu â mathau o laswellt llai effeithiol.”

 

“Mae’r Rhestr yn seiliedig ar flynyddoedd o ddata annibynnol o brofion maes ar draws Brydain,” meddai Gwawr. “Dim ond tua traean o’r mathau o laswellt sy’n gallu cael eu marchnata yn Lloegr a Chymru sy’n cael eu rhestru yn y canllaw.”

 

Bydd gan Hybu Cig Cymru hefyd bresenoldeb stondin yn y Digwyddiad Tir Glas, gyda nifer o lawlyfrau ymarferol i ffermwyr, yn ogystal â chystadleuaeth fydd yn profi gwybodaeth pobl ar sut y gall reoli tir glas gynyddu proffidioldeb fferm.

 

Gwobr

 

Ychwanegodd Gwawr Parry; “Ry’n ni’n cynnig mesurydd dwysedd glaswellt gwerth £300 fel y wobr yn ein cystadleuaeth yn y Digwyddiad Tir Glas, felly rwy’n sicr bydd na ddigon o ddiddordeb! Hefyd mae HCC yn edrych ymlaen at sgwrsio gyda ffermwyr yn y digwyddiad pwysig hwn yn y calendr amaethyddol.”

 

Mae Hybu Cig Cymru hefyd yn cyd-drefnu’r gyfres seminarau yng Ngharnbwll, lle y bydd arbenigwyr tir glas o Brydain a thu hwnt yn siarad, a lle hefyd y bydd cyflwyniad gan Gadeirydd HCC Kevin Roberts ar ddyfodol y diwydiant cig coch wedi Brexit.