Lansio Cig Oen Cymru mewn siop enwog yn Siapan

21/10/2019

Categori: Amaethyddiaeth, Arian a Busnes, Bwyd, Newyddion

Wrth i dîm Cymru barhau i greu argraff yng Nghwpan Rygbi'r Byd, mae Cig Oen Cymreig PGI hefyd wedi bod yn cael sylw yn y wlad.

Yr wythnos diwethaf gwahoddwyd Hybu Cig Cymru i agor wythnos o hyrwyddo bwyd yn siop enwog Hankyu yn Osaka. Mae amlygrwydd Cig Oen Cymru yn ffair fwyd hon, ar thema Brydeinig, yn y siop enfawr foethus hon yn hwb mawr i broffil y cig, sydd ond wedi bod ar gael yn Siapan ers dechrau 2019.

 

Fel rhan o’r digwyddiad, gwahoddwyd cwsmeriaid i flasu pryd o ysgwydd Cig Oen Cymru wedi’i goginio’n araf gyda relish cennin a daikon wedi’i biclo, a baratowyd gan Trevor Lewis, cogydd yng ngwesty pum seren y Grove yn Swydd Hertford.
Roedd ffair fwyd debyg yn un arall o siopau’r cwmni yn Hakata hefyd yn cynnwys dysgl Cig Oen Cymru Trevor Lewis, tra bod HCC hefyd wedi gweithio gyda phartneriaid yn Llywodraeth Cymru a Llysgenhadaeth Prydain i sicrhau hyrwyddiadau mewn bwytai a digwyddiadau yn Oita, Tokyo, Kumamoto a dinasoedd eraill.

 

Mae'r digwyddiadau wedi cael sylw yn y wasg yn Siapan ac ar rwydwaith teledu OBS yn Oita, lle mae Cymru wedi chwarae sawl gêm yn ystod Cwpan y Byd.

 

Agorodd Rheolwr Datblygu’r Farchnad HCC, Rhys Llywelyn, ffair fwyd Osaka yn swyddogol fel rhan o ymweliad pum niwrnod oedd yn llawn digwyddiadau hyrwyddo, ymddangosiadau ar y cyfryngau a chyfarfodydd â darpar gwsmeriaid.
Dywedodd Rhys: “Mae Cwpan y Byd yn gyfle unigryw i fanteisio ar broffil rygbi Cymru a chyflwyno cynulleidfa newydd i’n cig coch rhagorol.

“Mae cael manwerthwr mor amlwg â Hankyu yn rhan o’n hyrwyddo yn ystod Cwpan y Byd yn hwb enfawr, ac roedd yn anrhydedd cael cais i agor eu ffair fwyd yn Osaka.

“Yn ystod fy nghyfnod yn Japan, llwyddais i gwrdd ag ystod eang o fewnforwyr, manwerthwyr a gwestai. Mae rhai ohonyn nhw eisoes yn treialu Cig Oen Cymru mewn hyrwyddiadau o amgylch Cwpan y Byd. Roedd yn hynod ddiddorol gweld sut mae cogyddion lleol yng Ngwesty'r Imperial yn Tokyo a bwyty Quindici yn Oita yn addasu’r cynhwysyn rhagorol hwn ar gyfer chwaeth leol.

 

“Mae’r hyrwyddiadau hyn wedi dod yn sgil llawer o waith gan HCC, nifer o broseswyr o Gymru, y cogydd Trevor Lewis a’r tîm rhagorol yn Swyddfa Llywodraeth Cymru yn Siapan. Rwy’n hyderus ein bod wedi gwneud ein marc ac wedi codi proffil cig Cymru, a fydd yn arwain at gyfleoedd newydd ar gyfer cig oen ac eidion.

 

“Eisoes, rydyn ni'n dilyn cyfle i Gig Oen Cymru ymddangos mewn gŵyl gig oen fawr yn Tokyo ym mis Tachwedd, gan gymryd ei lle ochr yn ochr â chynhyrchion o Seland Newydd, Ewrop ac Awstralia sydd wedi bod yn y farchnad yn llawer hirach.
“Dyma un o’r gwledydd y mae’n rhaid i ni eu targedu o ystyried yr ansicrwydd ynghylch Brexit. Mae yma lawer o gwsmeriaid cefnog, sydd wedi arfer talu premiwm am gig sy’n uchel o ran ansawdd a maeth. Felly gallai cig oen a chig eidion o Gymru fod yn ddewis poblogaidd ymhlith defnyddwyr ifanc, craff sy'n ymwybodol o iechyd.”