Lansio cerdyn teithio i bobl ifanc

01/09/2015

Categori: Hamdden, Newyddion

Lansiodd Llywodraeth Cymru heddiw gerdyn bws i bobl ifanc a fydd yn rhoi gostyngiad ar deithiau dros Gymru gyfan. 

 

Mae fy ngherdyn teithio fel y gelwir yn cynnig traean o ostyngiad i bobl ifanc rhwng 16 – 18 oed ar docynnau bws unrhyw le yng Nghymru.

 

Caiff y gostyngiad ei roi ar waith o heddiw ymlaen ac mae’n agored i bob un o’r 110,000 o bobl ifanc 16-18 oed sy’n byw yng Nghymru.

 

Wrth annerch y lansiad yng Ngorsaf Fysiau Abertawe, dywedodd Edwina Hart, “Dw i am wneud yn siŵr bod pobl ifanc yn gallu manteisio’n rhwydd a didrafferth ar bob cyfle gwaith a hyfforddiant.  Mae costau teithio’n gallu bod yn rhwystr weithiau, felly bydd y cynllun hwn yn gwneud teithio’n rhatach a hwylusach i bobl ifanc 16-18 oed.  Mae’n tanlinellu ein hymrwymiad i helpu pobl ifanc i weithio a hyfforddi.

 

“Dw i’n falch iawn ein bod wedi gallu darparu’r cynllun newydd hwn ar y cyd â’r diwydiant bysiau a chynghorau lleol.  Dw i’n gobeithio y gwnaiff yr holl bobl ifanc 16-18 oed sy’n byw yng Nghymru fanteisio ar y cyfle hwn a gwneud cais am gerdyn teithio.”

Mae’r cynllun fyngherdynteithio yn cael ei weinyddu gan Lywodraeth Cymru gan y cwmni di-elw sy’n rhedeg Traveline Cymru.

 

Dywedodd Rheolwr Gyfarwyddwr Traveline, Graham Walter, “Mae fyngherdynteithio yn cydfynd gyda gwasanaeth Traveline Cymru, ac mae’n dda cael rhedeg y cynllun hwn ar ran Llywodraeth Cymru.”

 

Ymhlith y cyntaf i gael eu cardiau teithio oedd myfyrwyr o Ysgol Uwchradd Caerdydd sydd wedi bod yn cymryd rhan yn yr ymgyrch i hyrwyddo’r cardiau ar-lein ac ar fysiau.

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru