Lansio app newydd ar gyfer cyfrifon a threth

11/05/2017

Categori: Arian a Busnes, Iaith, Newyddion

Cafodd app cyfrifon a threth newydd sbon ei lansio gan gwmni cyfrifwyr Llŷr James o Gaerfyrddin ddoe.

Dyma’r cwmni cyntaf Cymraeg i lawnsio app cyfrifo a threth tebyg o’i fath. Mae’r App yn cynnwys nifer o elfennau amrywiol fydd o gymorth i fusnesau ac unigolion sydd yn defnyddio gwasanaethau cyfrifwyr.

 

Wrth ddefnyddio’r app, mae modd cadw copi o dderbyniadau, cofnodi milltiroedd teithio, a chael gafael ar wybodaeth gyfredol am dreth, gwerth y bunt a dyddiadau pwysig.  Mae’n cynnig gwasanaeth cyfrifo treth ar gyfer ceir cwmni, gwirio taliadau treth neu weld sut all cwmnïau gynyddu elw fel busnes. Mae modd cael mynediad i dablau treth, sydd yn rhoi’r manylion treth ddiweddaraf pob awr o’r dydd - pryd bynnag mae eu hangen. 

 

Meddai Bethan Vaughan, un o Gyfarwyddwyr y cwmni; “Mae’n gyfnod cyffrous iawn i ni fel cwmni i fynd ati i lawnsio yr app yma.  Fel cwmni o gyfrifwyr, rydym o hyd yn chwilio am ffyrdd o fod ar flaen y gad er mwyn darparu gwasanaeth o’r radd flaenaf i’n cwsmeriaid. Rydym yn ymfalchïo yn ein gwasanaeth cwsmer ac mae’r datblygiad yma ym maes technoleg yn sicrhau ein bod yn cynnig gwasanaeth cyflawn sydd yn ymateb i anghenion ein cleientiaid.

 

Defnydd cynyddol o ffonau symudol a thabledi

 

Mae’r App wedi cael ei ddylunio mewn ymateb i’r defnydd cynyddol o ffonau symudol a thabledi gan ein cleientiaid ar draws Cymru.  Roedden ni eisiau datblygu ffordd o sicrhau bod ein cleientiaid yn cael y newyddion a chyngor diweddaraf, yn ogystal â darparu data allweddol, a hynny ar gael iddynt ar flaenau eu bysedd.”

 

Mae Llŷr James wedi ei leoli yng Nghaerfyrddin ers 1989. Sefydlwyd y busnes yn wreiddiol gan Llŷr James, ac mae erbyn hyn yn gwmni cyfyngedig gyda dau gyfarwyddwr sef Llŷr James a Bethan Vaughan.  

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru