Lansio Apêl Coronafeirws i helpu gwledydd mwyaf bregus y byd

14/07/2020

Categori: Addysg, Iechyd, Newyddion

Cyhoeddodd prif elusennau Cymru apêl codi arian ar y cyd heddiw i helpu cymunedau mwyaf bregus y byd a gaiff eu bygwth gan ymlediad byd eang Covid-19.

Wrth i’r cloi mawr lacio’n raddol yma yng Nghymru, mae ffoaduriaid a theuluoedd sy wedi dianc rhag trais a newyn mewn mannau eraill, angen ein help.
 
Mewn rhai o’r gwledydd sy wedi eu heffeithio gwaethaf, fel Yemen, Syria a Somalia, mae nifer o bobl yn byw mewn gwersylloedd torfol ar gyfer ffoaduriaid a phobl wedi eu dadleoli, gydag ond chydig o ofal iechyd, dŵr glân neu ddigon o fwyd ar gael, sy’n eu gwneud yn hynod o fregus i’r coronafeirws.
 
Mewn mannau eraill, mae’n debygol y bydd y feirws yn hyd yn oed mwy marwol nag y bu ma.
Mewn neges fidio, mae Gweinidog Cyntaf Cymru, Mark Drakeford, wedi annog pobl Cymru i ymuno â’r apêl (dolen https://we.tl/t-IznK1FKwuR). Meddai:
 
‘Yng Nghymru rydym wedi dod at ein gilydd ac wedi aberthu er mwyn arafu ymlediad y feirws a gwarchod ein GIG.
 
‘O amgylch y byd, mae cymunedau – yn union fel rhai ni – yn wynebu ymosodiad y coronafeirws, ond mewn sefyllfaoedd llawer gwaeth. Mae rhai wedi eu rheibio gan ryfeloedd, mae llawer mewn gwersylloedd ffoaduriaid ble nad yw pellhau cymdeithasol yn bosibl. Does gan yr un ohonyn nhw ddiogelwch y GIG.
 
‘Gadewch inni ddefnyddio hanes cyfoethog o undod yng Nghymru i gefnogi ein cymdogion dramor a rhoi iddyn nhw’r cyfle gorau posibl i ddelio gyda’r feirws.’
 
Ar hyn o bryd mae dros 12.5 miliwn achos o coronafeirws dros y byd. Ond fel yr ydym wedi gweld yng Nghymru, mae camau syml yn gallu gwneud gwahaniaeth mawr.

 

Annog pobl i gefnogi


 
Mae Cadeirydd DEC yng Nghymru, Rachel Cable o Oxfam Cymru, wedi annog pobl Cymru i gefnogi’r apêl, er gwaethaf y consyrn cymdeithasol ac iechyd sy’n parhau adref. Meddai:"Rydym i gyd wedi treulio’r pedwar mis diwethaf yn pryderu am ein hiechyd a’n dyfodol. Allwch chi ddychmygu sut beth ydi gwneud hynny a chithau’n barod wedi bod yn byw oddi wrth ddiogelwch a chysur eich cartref eich hun am fisoedd neu flynyddoedd, heb ddigon o fwyd na hyd yn oed ddŵr glân i olchi eich dwylo?
 
"Dyna sy’n wynebu miliynau o amgylch y byd ar hyn o bryd. Os gwelwch yn dda cefnogwch yr apêl gyda chyfraniad, dim ots pa mor fach neu fawr, mor fuan ag y gallwch chi. Cenedl fach yw Cymru ond mae ganddi galon fawr."
 
Caiff yr apêl gefnogaeth gan lywodraeth y DG trwy gynllun Cyfateb Nawdd Adran Datblygu Rhyngwladol.