John ac Alun yn rhyddhau albwm newydd

20/07/2016

Categori: Cerddoriaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae’r ddeuawd can gwlad poblogaidd John ac Alun yn rhyddhau albwm newydd am y tro cyntaf ers deng mlynedd ac mae’r cynnyrch diweddaraf hir-ddisgwyliedig yn pwyso llai ar swn canu gwlad, yn ôl y ddau.

Yng nghartref Alun yn Nhudweiliog recordiwyd Hir a Hwyr, a hynny dros gyfnod o ddwy flynedd. Alun sy’n gyfrifol am y rhan fwyaf o’r trefniadau â’r offerynnau ar y record yma hefyd, ac fel mae John yn esbonio, “roedd yn braf cael picio draw bob hyn a hyn i wrando ar y trefniadau ac i roi'r llais i lawr ac ati - a hynny mewn ffordd hamddenol tros gyfnod estynedig.”

 

Bu’r cerddor John Williams o Fangor yn gyfrifol am y piano a’r allweddellau a chyfrannodd nifer o syniadau i’r caneuon wrth wneud hynny.

 

“Roedd gen i gân wedi ei sgwennu yn barod sef ‘Merch y Dre’, ac eisoes wedi ei pherfformio mewn ‘gigs’, felly roedd 'na fan cychwyn” meddai John. “Ond roedd hi’n fater o gael mwy o ganeuon, felly dyma godi'r ffôn a chael sgwrs hefo sawl cyfansoddwr gan gynnwys Alun ’Sbardun’ Hughes. Chwarae teg, fe anfonodd gân hyfryd yn dwyn y teitl ‘Hir a Hwyr’. Rydym yn falch o ddweud fod ‘Sbard’ wedi cael clywed y gân cyn ei farwolaeth ac roedd wedi gwirioni hefo’r cynnwys gorffenedig.”

 

Pwyso llai ar ganu gwlad

 

Yn gyffredinol, mae’r record yma yn pwyso llai ar y sŵn canu gwlad ac yn symud yn fwy tuag at gymysgedd o ganeuon acwstig a hyd yn oed roc. Yn ôl Alun, "daw’r newid pwyslais yma yn rhannol o ganlyniad i geisio cyfleu'r stori neu’r neges o fewn y caneuon eu hunain a hefyd fel canlyniad i’r rhaglen ‘John ac Alun’ a glywir pob nos Sul ar Radio Cymru. Mae’r rhaglen yn helpu ni wrando ar stwff newydd ac ehangu ein gorwelion a hefyd i werthfawrogi bod angen datblygu a chynnig rhywbeth gwahanol.”

 

Bydd lansiad swyddogol y recordiad yn Galeri, Caernarfon ar y 9fed o Fedi. Bydd John ac Alun yn rhannu llwyfan efo Gethin Vaughan a Glesni Fflur, ac mae Glesni hefyd yn cyfrannu llais cefndir i’r record newydd.


Mae’r rhestr o gyd-ysgrifenwyr eraill ar y record yn un adnabyddus iawn, gan gynnwys Eurig Wyn, Myrddin ap Dafydd, Idris Charles, Emyr Huws Jones, Geraint Davies a hyd yn oed Nantlais, trwy addasiad Alun o’r emyn - ‘O’r fath gyfaill ydyw’r Iesu'.

 

Mae'r albwm ar gael i'w phrynu ar wefan Traciau Cymraeg

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru