Joanna Scanlan yn cymryd yr her i ddysgu Cymraeg

09/04/2021

Categori: Addysg, Celfyddydau, Iaith, Newyddion

Mae gan yr actores a’r sgript wraig adnabyddus Joanna Scanlan sawl rheswm dros ddysgu Cymraeg - ond yr un pwysicaf iddi yw gallu cael sgwrs yn y Gymraeg gyda'i nith a hi fydd yn cymryd yr her i ddysgu Cymraeg gyda Mark Lewis Jones yn y bennod olaf o'r gyfres Iaith ar Daith nos Sul yma.

Mae Joanna yn wyneb cyfarwydd iawn ar ôl actio mewn cyfresi teledu fel The Thick of It a NoOffence, ffilmiau fel Bridget Jones's Baby a Notes on a Scandal, yn ogystal â'r cyfresi Cymreig,Stella a The Accident. Cafodd hi ei magu yn Rhuthun a Bangor - ac mae ei theulu dal yn byw yn y gogledd -ac mae ei nith Robin yn siarad Cymraeg yn rhugl.

 

Clywn mwy am ei theulu a’i rhesymau dros ddysgu Cymraeg “Symudais i fyw yng Nghymru o’r Wirral ger Lerpwl pan oeddwn yn dair mlwydd oed. Rwy’nystyried fy hun yn Gymraes a fy mod i wedi byw bywyd Cymraeg,” meddai Joanna. “Mae fynith, Robin, wedi bod yn yr ysgol ac wedi dysgu Cymraeg o’r cychwyn cyntaf. Byddai’n brafiawn i gael sgwrs fach gyda hi yn y Gymraeg.”Wel, mae Joanna wedi dod i’r lle iawn – ac fe fydd ganddi rywun i helpu hi ar ei thaith - ei hen ffrind yr actor Mark Lewis Jones sydd wedi ymddangos mewn sawl drama adnabyddus yn ddiweddar gan gynnwys The Crown, Chernobyl a Gangs of London.Mae’r ddau gyfaill wedi rhannu’r sgrin droeon ac wedi cydweithio ar gynyrchiadau gan gynnwys Stella, The Accident a Puppy Love.Meddai Mark: “Pob tro da ni’n gweld ein gilydd mae 'na wastad sgwrs am ein cyswllt ni efo Cymru ac mae hi’n browd iawn o hynny.

 

Felly, mae hon yn mynd i fod yn daith bersonol iawniddi hi ac yn daith bwysig iawn hefyd.”Mae gan Joanna ddiddordeb mawr yn niwylliant Cymru, yn enwedig celf Gymreig. Mae hi’n ffanmawr o’r artist Peter Prendergast ac mae hi’n berchen ar un o’i luniau. Felly mae hi wrth ei boddi ddarganfod mai un o’r tasgau cyntaf ar y daith yw mynd i gartref mab Peter sef OwenPrendergast am ddosbarth meistr mewn peintio.Yn ystod y daith, mae Joanna yn dysgu mwy am chwedlau gwerin Cymru ac mae Mark yn eichyflwyno i gerddoriaeth Gymraeg hefyd.

 

Y daith

 

Mae’r ddau yn teithio’r holl ffordd lawr i Dde Cymru gyda Mark yn gosod heriau ieithyddol wrth iddyn nhw ymweld â sawl lle diddorol ar y ffordd gan gynnwys gweini yng Nghastell Newydd Emlyn a phampro Siani’r ci yng Nghaerfyrddin. Caerdydd yw diwedd y daith - ac mae’n rhaid i Joanna wynebu ei her eithaf - sef cyfweliad argyfer gwefan BBC Cymru Fyw - yn y Gymraeg!