Is-deitlau Saesneg ar S4C, beth yw'ch barn chi?

01/03/2016

Categori: Gwleidyddiaeth, Hamdden, Iaith, Newyddion

Mae'r Mudiad Dyfodol i'r Iaith wedi beirniadu ymgyrch pum niwrnod S4C i osod is-deitlau Saesneg ar rai o'i rhaglenni mwyaf poblogaidd, ac mae’r mudiad yn galw ar Awdurdod y sianel i gyfarfod ar frys i ganslo’r ymgyrch hon.

Mae'r mudiad yn bryderus iawn fod y Saesneg yn cael ei gorfodi ar un o beuoedd allweddol y Gymraeg. Mae'nt yn pryderu fod yr is-deitlau awtomatig Saesneg yn amharu'n sylweddol ar brofiad gwylio siaradwyr Cymraeg a dysgwyr.

 

Dywedodd Heini Gruffudd, Cadeirydd Dyfodol: "Daeth yn amlwg mai methiant llwyr bu’r arbrawf o’r cychwyn. Mae’r ymatebion fyrdd ar wefannau cymdeithasol, yn enwedig gan bobl ifanc, cynulleidfa’r dyfodol, yn brawf o hyn. Pryder mawr pellach yw bod rhai cyhoeddiadau’n dilyn y rhaglenni wedi bod yn Saesneg, gan newid iaith y sianel a thanseilio rheswm ei bodolaeth. Mae’r sawl sy'n mwynhau ac yn disgwyl y Gymraeg yn cael eu siomi, a dysgwyr yn colli'r profiad gwerthfawr o gael eu trochi yn yr iaith.

 

Ychwanegodd, "Byddwn yn galw ar S4C i ail-ystyried yr arbrawf gwallus hwn, gan adfer a hyrwyddo dewis i'w gwylwyr o safbwynt is-deitlau."

 

Isdeitlau yn gymorth

 

Ond mynnodd Prif Weithredwr S4C, Ian Jones fod cyflwyno gwasanaeth isdeitlau am bum niwrnod yn mynd ati i ehangu apel S4C i bobl sydd ddim mor hyderus yn eu Cymraeg, fel yr eglurodd, ‘Mae Gŵyl Ddewi yn ddiwrnod sy'n uno Cymru fel cenedl, ac eleni rydym eisiau estyn at bobl sydd yn teimlo nad yw S4C yn sianel ar eu cyfer nhw. Rydym yn derbyn adborth yn aml fod pobl yn dymuno gwylio, ond yn credu nad ydyn nhw'n gallu, a'r prif reswm am hyn yw nad oes ganddyn nhw hyder yn eu hiaith neu am nad ydyn nhw'n gallu deall Cymraeg o gwbl. Yn aml hefyd dydyn nhw ddim yn sylweddoli fod isdeitlau ar gael i'w helpu i wylio y rhan fwyaf o'n rhaglenni," meddai Ian Jones.

 

Yn ol Ian Jones, ‘Mae'r rhaglenni amrywiol, o safon ardderchog, sydd ar S4C yn golygu y gallwn ni gynnwys pawb yn ein gwaith gan ein gosod yng nghanol bywyd pobl Cymru. Drwy godi ymwybyddiaeth o'r gwasanaeth isdeitlo, rydym yn estyn at siaradwyr llai rhugl a gwylwyr di-Gymraeg. Hefyd rydyn am gyrraedd cartrefi cymysg ei hiaith ble mae un neu sawl aelod o'r teulu ddim yn deall Cymraeg. Mae isdeitlau yn golygu fod pawb yn y tŷ yn gallu gwylio S4C gyda'i gilydd ac yn agor y drws i'r Gymraeg yn y cartref.

 

Ychwanegodd, "Felly, am bum niwrnod penodol rydym yn awyddus i ddenu sylw at ba mor rhwydd yw hi i wylio S4C bob dydd gyda chymorth isdeitlau."

 

Beth yw’ch barn chi? Ydych chi’n cytuno fod cyflwyno is-deitlau Saesneg yn denu mwy o wylwyr i S4C neu a ydi cyflwyno is-deitlau yn gamgymeriad i'r Sianel Gymraeg? Mae cyfle i chi fwrw pleidlais isod.  

 

Ydych chi'n cytuno gyda chyflwyno is-deitlau Saesneg?

(Mae'r arolwg barn yma wedi cau)