Iolo yn mynd dros y ffin

29/04/2015

Categori: Hamdden, Newyddion

Iolo Williams yn crwydro rhannau o Loegr

Bydd y naturiaethwr poblogaidd o Bowys, Iolo Williams, yn mentro i rai o ardaloedd prydferthaf Lloegr yn ei gyfres newydd, Iolo Dros y Ffin, sy'n dechrau ar S4C heno.

 

Dros y chwe wythnos nesaf, bydd Iolo yn ymweld â lleoliadau amrywiol - Ardal y Llynnoedd, Gwlad yr Haf, Ardal y Peak District, South Downs, Northumbria a Norfolk.

 

Mae tirwedd a nodweddion yr ardaloedd hyn yn ddeniadol iawn yn ôl Iolo, sy'n credu na ddylen ni anwybyddu cefn gwlad hyfryd y wlad dros y ffin, fel yr eglurodd, "Fel Cymry, rydyn ni'n dueddol o weld Lloegr fel y bwgan mawr, ac yn fygythiad i ni o ran iaith a diwylliant. Ond mae'n bwysig i ni ddangos lleoliadau dros y ffin ar deledu, gan fod nifer o Gymry yn ymweld â'r ardaloedd hyn yn weddol gyson."

 

Yn ôl Iolo mae tirwedd a mynyddoedd deniadol Ardal y Llynnoedd yn Cumbria yn ei atgoffa o Gymru, meddai, "Hwn ydy'r lle mae pobl yn ei adnabod orau, mae 'na lot o Gymry yn heidio draw yno. Ac o'r chwe ardal i mi ymweld â nhw yn ystod y daith, hwn oedd y lle tebyca' i Gymru. Mae 'na lot o fynyddoedd, bywyd gwyllt, ucheldiroedd, ffriddoedd gyda rhedyn, llynnoedd, derw a choedwigoedd yno, fel yng Nghymru. Ac mae 'na hefyd lot o ddefaid yn Ardal y Llynnoedd a Chymru!" dywed Iolo.

 

Agoriad llygad

 

Er bod Iolo yn gyfarwydd â thirwedd Lloegr ar ôl blynyddoedd o weithio ym myd natur, cafodd agoriad llygad wrth ymweld ag ardaloedd newydd. "Yn y South Downs, rhwng Brighton a Llundain, fe ges i siom fawr ar yr ochr orau. Roedd 'na goedwigoedd yn llawn ieir bach yr haf. O'r chwe lle, y ddau leoliad oedd yn rhoi agoriad llygad i mi oedd Y Twyni Deheuol ac Ardal y Copaon, ardaloedd nad oeddwn i wedi ymweld â nhw o'r blaen. Cefais fy synnu fod yr ardaloedd mor fawr," dywed Iolo.

 

Ychwanegodd, "Ac er bod y South Downs yn agos at drefi a dinasoedd fel Portsmouth, Worthing a Brighton, mae 'na lot o fywyd gwyllt yno. Ac mae pobl yn gwneud cymaint o ymdrech i ddiogelu'r bywyd gwyllt yno."

 

Bydd y gyfres yn dechau am 7.30 heno. 

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net