Iolo ar drywydd bywyd gwyllt trefi a dinasoedd Cymru

21/04/2017

Categori: Amgylchedd, Celfyddydau, Hamdden, Newyddion

Mae'r naturiaethwr a'r cyflwynydd Iolo Williams i'w weld yng nghefn gwlad gan amlaf. Ond mewn cyfres newydd ar S4C nos Sul yma, bydd yn mentro i drefi a dinasoedd Cymru.

Yn Trefi Gwyllt Iolo, sy'n dechrau nos Sul 23 Ebrill, mae Iolo ar drywydd y bywyd gwyllt sydd wedi ymgartrefu mewn lleoedd poblog.

 

Gyda help pobl leol, mae'n darganfod rhyfeddodau di-ri - o griw o wiwerod coch sy'n byw ar ystâd o dai yn Llangefni at haid enfawr o jac-y-dos sy'n ymgynnull ar ddiwedd y dydd ar ystâd ddiwydiannol yn Llanelli.

 

Ond roedd y rhyfeddod mwyaf i'w weld yn nhŷ Ifan Rowlands yn Llanberis, lle mae ganddo ffrind arbennig ac anghyffredin yn dod i'w ardd bob dydd am damaid i'w fwyta.

 

"Un o'r pleserau mawr hefo'r gwaith yma ydy, o dro i dro, 'da chi'n dod ar draws rhywbeth hollol annisgwyl, rhywbeth 'da chi erioed wedi ei weld o'r blaen," meddai Iolo.

 

"Ac os oedd 'na un peth yn agoriad llygad yn ystod ffilmio'r gyfres, yna'r crëyr glas oedd hwnnw. Roedd o'n bwyta allan o law Ifan yn hapus braf. Dwi heb glywed am ffasiwn beth yn fy mywyd ac roedd hwnna i fyny 'na hefo gweld arth neu forfil am y tro cyntaf."

 

Cyfoeth bywyd gwyllt 

 

Mae'r rhaglen yn datgelu faint o gyfoeth o fywyd gwyllt sydd mewn trefi a dinasoedd ar hyd a lled Cymru ond dydy hynny ddim yn golygu bod bywyd gwyllt mewn cyflwr iach yn gyffredinol yn ôl Iolo.

 

"Mae rhai anifeiliaid yn gallu addasu, ac mae gwylanod yn enghraifft berffaith o hynny," esbonia Iolo, sy'n cyfaddef nad ydy o ei hun y ffan mwyaf o'r adar môr. "Ond wrth edrych ar y darlun mawr, mae eu niferoedd yn gostwng ar hyd yr arfordir ac ar ynysoedd. 'Da ni wedi creu lle iddyn nhw mewn dinasoedd - yr unig beth maen nhw'n ei wneud yw cymryd mantais o hynny."

 

Ychwanegodd Iolo Williams, "Dros yr 20 mlynedd diwethaf, mae llawer o erddi wedi diflannu dan decking a choncrit. Os gall pawb sydd hefo gardd sicrhau fod 'na 'chydig o bridd, lawntydd, blychau nythu neu 'chydig o ddŵr yno, fe gânt nhw gymaint o bleser o weld y bywyd gwyllt sy'n cymryd mantais o hyn - a chael blas o gefn gwlad yn y dref."

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru