Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Darlledu Opera unigryw

21/04/2015
Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Hamdden, Newyddion

Bydd opera Cymraeg unigryw yn cael ei dangos ar S4C nos Sadwrn yma o ganlyniad i bartneriaeth rhwng y sianel, Opera Cenedlaethol Cymru a'r cynhyrchwyr teledu Rondo Media.
 
Bydd cyfle i weld perfformiad llawn Gair ar Gnawd, opera ddiweddaraf WNO, ar S4C ar nos Sadwrn 25 Ebrill 7.30, yn y rhaglen Opera Gair ar Gnawd: Y Perfformiad, wythnos union yn dilyn ei llwyfannu yn Theatr Ffwrnes, Llanelli. 
 
Yn ogystal, ar nos Fercher 22 Ebrill am 7.30, bydd rhaglen ddogfen S4C Opera Gair ar Gnawd: Tu ôl y Llen yn ein tywys drwy waith creu'r cynhyrchiad; y cantorion, y corws, y cynhyrchu, ac wrth gwrs, y canu.
 
Mae Gair ar Gnawd yn opera gyfoes am Gymru heddiw, wedi ei ...

darllenwch mwy

Yr Ardd Fotaneg yn beio 'problemau te...

21/04/2015
Categori: Gwyddoniaeth a Thechnoleg, Hamdden, Iaith, Newyddion

Yn dilyn nifer o gwynion ar y cyfryngau cymdeithasol am y diffyg cynnwys Cymraeg ar wefan yr Ardd Fotaneg Genedlaethol, mae’r Ardd yn mynnu nad ydynt yn fwriadol wedi rhoi llai o gynnwys Cymraeg ar y wefan, gan feio hynny ar ‘broblemau technegol’. 
 
Fe wnaeth yr Ardd Fotaneg hefyd gythruddo unigolion yn ddiweddar am y diffyg arwyddion dwyieithog oedd wedi’u harddangos dros wyliau’r Pasg, oedd yn uniaith Saesneg.
 
Pwysleisiodd cyfarwyddwr yr ardd, Rosie Plummer, wrth siarad gyda Lleol.cymru, eu bod wedi wynebu problemau technegol, "Yr ydym yn wynebu nifer o broblemau technegol gyda thechnoleg gwybodaeth sydd y tu hwnt i’n rheo ...

darllenwch mwy

Ymgyrch i achub Saith Seren

20/04/2015
Categori: Hamdden, Iaith, Newyddion

Croesawodd Marc Jones sy’n gadeirydd canolfan menter Saith Seren fod dros £700 o addewidion ariannol misol wedi dod mewn tridiau yn unig, fel rhan o’r ymgyrch i sicrhau dyfodol y Ganolfan.
 
Ond mae Marc Jones yn apelio ar y cyhoedd am ragor o gefnogaeth i sicrhau nad yw’r drysau yn cau am byth.
 
Agorwyd Canolfan Saith Seren bedair mlynedd yn ôl er mwyn hybu diwylliant Cymraeg yn nhref Wrecsam, a datblygodd yn ganolbwynt poblogaidd i weithgareddau diwylliannol yr ardal.
 
Yn ddiweddar, fe gyhoeddodd y cyfarwyddwyr fod y Ganolfan wedi methu dod i gytundeb gyda’r landlordiaid a’i bod mynd i gau oherwydd nad oedd yn yn gallu talu f ...

darllenwch mwy

Dwy brifysgol yn dod ben-ben

20/04/2015
Categori: Addysg, Chwaraeon, Newyddion

Daw myfyrwyr o Brifysgolion Abertawe a Chaerdydd wyneb yn wyneb ddydd Mercher i frwydro mewn pymtheg ar hugain o gampau chwaraeon gwahanol i ganfod enillwyr Varsity Cymru 2015.
 
Her Varsity Cymru yw'r digwyddiad mwyaf o’i fath i fyfyrwyr yng Nghymru, a’r ail fwyaf o blith Gemau Varsity Prifysgolion Prydain, yn dilyn y gystadleuaeth rhwng Rhydychen a Chaergrawnt.
 
Yn ystod Her Varsity Cymru, bydd Prifysgol Abertawe a Phrifysgol Caerdydd yn cystadlu mewn ystod eang o gampau dros gyfnod o bum diwrnod, gan gynnwys:  bêl-fasged, rhwyfo, golff, hoci, nofio, sboncen a Ffrisbi Eithafol. Mae'r gystadleuaeth yn codi i uchafbwynt â'r gêm rygbi fawr, sy ...

darllenwch mwy