Siop Siarad
 
Yma cewch ddetholiad o newyddion o bob rhan o Gymru - yn erthyglau, storiâu, adolygiadau, polau piniwn ac adroddiadau gan unigolion, sefydliadau a busnesau. Y diben yw rhannu straeon lleol a chenedlaethol gyda phobl Cymru - rhannu storïau'r bobl gyda’r bobl. Felly os oes gyda chi stori i'w rhannu e-bostiwch hi at datganiad@lleol.cymru

Cyfrifiad 2011 - ‘argyfwng y Gymraeg’

11/12/2012
Categori: Newyddion

Cyfrifiad 2011 - ‘argyfwng y Gymraeg’


Cyfrifiad 2011 - ‘argyfwng y Gymraeg’

‘Mae’r Gymraeg mewn argyfwng’, dyna ymateb Cymdeithas yr Iaith Gymraeg i ystadegau Cyfrifiad 2011 a gafodd eu rhyddhau heddiw (Dydd Mawrth, Rhagfyr 11).

Yn ôl y Cyfrifiad, yn 2011 roedd 562,000 (19.01%) o bobl yng Nghymru dros 3 oed yn siarad Cymraeg o’i gymharu â 582,368 (20.76%) yn 2001, gostyngiad o 2.75%. Yn strategaeth iaith Llywodraeth Cymru yn ôl yn 2003, mi oedd targed i gynyddu’r nifer o siaradwyr Cymraeg o 5% i 26%. Fe gwympodd y canran o siaradwyr yn holl siroedd y gorllewin, gyda’r gostyngiad mwyaf yn Sir Gaerfyrddin, ond mi welwyd cynnydd bach yng Nghaerdydd, Rhondda Cynon Taf a Sir Fynwy.

Dywedodd y Gymdeithas y byddan ...

darllenwch mwy

Cyfle i ennill hyd at £1,000

06/12/2012
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Mae 'Sion a Siân' yn chwilio am gyplau i ymddangos yn y gyfres newydd ar S4C!
 
Cyfle i ennill hyd at £1,000!
 
Does dim rhaid i chi fod yn briod, a gallwch fod yn gwpl o'r un rhyw.
 
Dyddiadau ffilmio - Chwefror 23 a 24 a Mawrth 23 a 24, 2013
 
Os oes gennych ddiddordeb, cysylltwch â ni nawr: events@mrproducer.co.uk 029 2091 6667
 

Tedi bêr Cymraeg cyntaf erioed!

05/12/2012
Categori: Celfyddydau, Newyddion

Mae’r tedi bêr Cymraeg cyntaf erioed sy’n siarad gyda llais plentyn wedi cyrraedd y siopau.
 
Cwmni tegannau addysgiadol BabogBaby o Galway yng ngweriniaeth Iwerddon sydd wedi datblygu’r tegan wedi iddyn nhw lunio tedis Gaeleg a Gwyddeleg eu hiaith.
 
Mae’r arth yn costio £25.00 ac ar gael yn siop Inc. Mae’n siarad gyda llasi Mali Thomas o’r Bont-faen ac mae wedi’i dargedu at blant ifanc rhwng chwe mis a phum mlwydd oed.
 
Fel ei gefndryd Gaeleg a Gwyddeleg gall yr arth Gymraeg gyfri i 10 ac enwi siapiau a lliwiau. Mae ganddo eirfa eang - 33 gair i fod yn fanwl gywir!
 
Mae’r tedi Gwyddeleg, a lansiwyd di ...

darllenwch mwy

Ffotomarathon Aberystwyth

21/11/2012
Categori: Celfyddydau

Cynhaliwyd ail ffotomarathon Aberystwyth ar ddydd Sadwrn, 27 Hydref 2012. Nod y diwrnod oedd tynnu chwe llun ar chwe thema mewn chwe awr.
 
Cafwyd cryn ddiddordeb gyda dros 60 o bobl yn cymryd rhan. Rhoddwyd gwobrau ar gyfer y set orau gan gamera a lensys cyfnewidiol a lensys parhaol, set orau ar gyfer 16 oed ac iau a'r set orau o luniau wedi eu cymryd gan ffôn symudol. Gwobrwywyd hefyd y llun unigol gorau ymhob thema.
 
Anna Irving enillodd y wobr am set a chamera gyda lensys cyfnewidiol ac Andrew Currie yn ennill am y set orau gyda chamera a lensys parhaol. Yr enillydd ifanc (16 oed ac iau) oedd Steffan Nicolas ac enillodd Mark Davies am ei gyfres o chwe llun wedi eu t ...

darllenwch mwy