Ifan Richards yw pencampwr Ar y Dibyn

27/10/2016

Categori: Hamdden, Newyddion

Daeth Ifan Richards o’r Brithdir ger Dolgellau i’r brig yn y gystadleuaeth Ar y Dibyn ar S4C gan ennill wobr gwerth £10,000 mewn cymwysterau arwain awyr agored.

Dros yr wyth wythnos ddiwethaf, fe fu deg o anturwyr yn cystadlu ar elfennau megis dringo, abseilio a rhwyfo. 

 

Meddai Ifan Richards, “Bydd ennill hyn yn cael effaith bositif iawn arnaf; mae pethau yr wyf am eu gwneud a gallaf weld y bydd ennill hyn yn agor drysau newydd imi.”

 

Wrth i’r ail gyfres ddigwydd yn ystod Blwyddyn Antur Cymru, gweithiodd Cwmni Da gyda Croeso Cymru ar her i’r cystadleuwyr oedd yn canolbwyntio ar farchnata.  Yn y rhaglen olaf ond un, cafodd y tri olaf y dasg o greu ffilm antur oedd yn disgrifio yr hyn oedd antur yng Nghymru yn ei olygu iddynt hwy ac a fyddai’n ysbrydoli eraill i gael anturiaethau yng Nghymru.

 

Cynhyrchu ffilm

 

Bu Mari Stevens, Cyfarwyddwr Marchnata yn Croeso Cymru yn beirniadu’r dair ffilm ac er y bydd y dair ffilm i gael eu defnyddio fel rhan o ymgyrch Gwlad Gwlad Croeso Cymru, ffilm Ifan a enillodd.  Bydd y ffilm yn apelio at y rhai hynny sy’n chwilio am anturiaethau eithafol yng Nghymru a byddai’n gweithio’n dda gyda marchnad sydd wedi ei thargedu. 

 

Yn ystod y rownd derfynol, roedd y cystadleuwyr olaf, Ifan a Seimon yn cystadlu yn erbyn ei gilydd gyda heriau fel tynnu eu hunain ar draws raff uwchben pistyll, prawf ffitrwydd ar yr arfordir a thasg hwylio heriol.

 

Bu Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith, Ken Skates yn llongyfarch yr enillydd, gan ddweud: “Mae Ar y Dibyn wedi arddangos yr hyn sydd gan Gymru i’w gynnig fel cyrchfan antur, a hoffwn longyfarch Ifan ar ei waith caled a’i benderfyniad i gael ei enwi fel enillydd yr ail gyfres."

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.cymru