Hybu Cig Cymru yn rhoi blas o’r bywyd da i gwsmeriaid mewn gŵyl fawr

24/09/2018

Categori: Bwyd, Celfyddydau, Cerddoriaeth, Newyddion

Bu gŵyl sy’n disgrifio’i hun fel ‘penwythnos o antur a darganfod’ yn leoliad ar gyfer y stop diweddaraf ar daith Hybu Cig Cymru i hyrwyddo Cig Oen Cymru.

Aeth y corff cig coch i Benarlâg yn Sir Fflint y mis yma i’r Good Life Experience, sef gŵyl o gerddoriaeth, diwylliant, bwyd a hwyl i’r teulu a drefnir gan y gantores Cerys Matthews, Steve Abbott a theulu Gladstone. Cynigiodd HCC adloniant gyda gweithdai ymarferol i blant a samplau o Gig Oen Cymru wedi eu coginio dros farbeciw agored yn arddull Asado, yn ogystal â chefnogi arddangosfeydd gan gigyddion.

 

Roedd presenoldeb HCC yn rhan o gyfres o ddigwyddiadau i hyrwyddo Cig Oen Cymru yn ail hanner 2018, a gychwynodd ym Marchnad Borough yn Llundain i ddathlu ‘Calan Oen’ ar Awst 1af, presenoldeb yng ngŵyl Countryfile Live ger Rhydychen, a thaith o gwmpas archfarchnadoedd yn ogystal â darparu ryseitiau newydd trwy siopau annibynnol.

 

Amcan y daith hyrwyddo yw i bwysleisio mai diwedd yr Haf a’r Hydref yw’r cyfnod pryd y mae Cig Oen Cymru ar ei fwyaf cyffredin mewn siopau ar draws Brydain, er gwaetha tueddiad rhai i gysylltu’r cig gyda’r Gwanwyn.

 

Hyrwyddo

 

Yn ôl Swyddog Defnyddwyr HCC Elwen Roberts; “Doedd HCC erioed wedi mynychu’r Good Life Experience o’r blaen. Cawsom gyfle eleni i gynnwys y digwyddiad yn ein taith hyrwyddo Cig Oen Cymru, a chael cyfle i siarad yn uniongyrchol gyda’r miloedd o gwsmeriaid potensial oedd yn mynychu’r ŵyl o bob rhan o Brydain.”

 

“Roedd ein Asado Cig Oen Cymru, o dan ofal y cogydd barbeciw Chris Roberts, yn atyniad mawr,” meddai. “Hefyd, roedd tyrfeydd da ar gyfer yr arddangosfeydd bwtsiera lle y gwnaethon ni esbonio hyblygrwydd y gwahanol doriadau o gig oen, ac mi gawson ni lawer o hwyl wrth gyflwyno plant i’r broses o baratoi bwyd mewn ffordd ymarferol.”

 

Mae gweithgareddau hyrwyddo HCC yn parhau trwy weddill mis Medi gyda phresenoldeb mewn digwyddiadau yn Lloegr sydd wedi eu targedu at y sector gwasanaeth bwyd ac arlwyo.