Hybu Cig Cymru yn cyhoeddi Y Cinio Nadolig Cymreig

18/12/2018

Categori: Amaethyddiaeth, Bwyd, Newyddion

Mae Hybu Cig Cymru wedi cynhyrchu rhestr o gynhyrchwyr lleol a allai gyflenwi bwydydd blasus i chi, yn amrywio o gigoedd arbenigol i winoedd a seidr, yn barod ar gyfer gwledd Nadoligaidd werth chweil.

Mae’r daflen ‘Y Cinio Nadolig Cymreig’ hefyd yn cynnwys rysáit Asen Cig Eidion Cymru ac awgrymiadau ar gyfer cyfwydydd arbennig megis moron gyda sglein masarn ac ysgewyll gyda bacwn crensiog. Gallwch ddilyn canllaw cam-wrth-gam ar sut a phryd i baratoi pob rhan o’r cinio Nadolig er mwyn osgoi problemau’n y gegin.

 

Dywedodd Elwen Roberts o HCC: “Cefnogwch gynhyrchwyr lleol eleni a sicrhewch fod y cynnyrch gorau posibl ar eich plât. Os fyddwch chi’n mwynhau pryd o fwyd allan, ystyriwch eich milltiroedd bwyd a chwiliwch am gynnyrch lleol ar y fwydlen. 

 

“Ar y diwrnod mawr, y peth olaf fyddwch chi eisiau wynebu fydd trychinebau’n y gegin, felly lawrlwythwch y daflen a fydd yn gymorth i chi gynllunio a pharatoi cinio llwyddiannus i bawb fwynhau.”

 

Cyfnod ansicr

 

Er gwaethaf cyfnod o ansicrwydd gwleidyddol, a hynny yn ei dro yn cael effaith ar hyder cwsmeriaid, dywed Kantar bod cwsmeriaid yn barod i wario mymryn mwy ar nwyddau drutach.

 

Ychwanegodd Elwen Roberts: “Os ydych chi awydd newid o’r twrci traddodiadol, dilynwch yn ôl troed nifer o bobl sy’n mwynhau Cig Eidion Cymru PGI neu Gig Oen Cymru PGI y Dolig hwn.”

 

Gallwch lawrlwytho’r daflen yma