Hybu chwyldro drwy’r Sîn Roc Gymraeg?

07/01/2015

Categori: Celfyddydau, Cerddoriaeth, Iaith

Gwilym Bowen Rhys yng Ngwyl Hanner Cant

Gyda’r cyhoeddiad fis yma gan Gyngor Sir Ddinbych y byddant yn dymchwel Pafiliwn Corwen oedd yn un o leoliadau eiconig y Sîn Gerddoriaeth Gymraeg yn yr 1980au, bydd sesiwn drafod yn cael ei gynnal yn Aberystwyth i drafod esblygiad y Sîn dros y degawdau.

 

Y Sadwrn yma, bydd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn cynnal sesiwn drafod yn dwyn y teitl ‘Hybu Chwyldro drwy’r Sîn Roc Gymraeg’ yn Aberystwyth yng nghwmni rhai o hoelion wyth y Sîn Gerddoriaeth sy’n cynnwys Pat Morgan o fand Datblygu, y cyn-rheolwr bandiau, Rhys Mwyn, Griff Lynch o’r Ods, a Toni Schiavone a fu’n drefnydd gigs i Gymdeithas yr Iaith Gymraeg.

 

Byddant yn trafod sut y mae’r berthynas rhwng Cymdeithas yr Iaith Gymraeg a’r Sîn Gerddoriaeth Gymraeg wedi esblygu dros y degawdau. Ymhlith y pynciau eraill fydd yn cael eu sylw yw’r berthynas rhwng y Sîn a gwleidyddiaeth erbyn hyn. 

 

Mae rhai yn gofidio nad yw’r Sîn Gerddoriaeth yn ddigon radicalaidd erbyn hyn gyda'r panel gwadd yn trafod os yw cerddoriaeth Gymraeg yn ddigon heriol.

 

Felly fe fydd digon i gnoi cil a digon o drafodaeth fywiog a diddorol i anoracs y Sîn Gerddoriaeth Gymraeg. 

 

Cynhelir y drafodaeth yng Nghanolfan Merched y Wawr ar Stryd yr Efail, Aberystwyth. Bydd cyfarfod o Gyngor y Gymdeithas yn dechrau am 10yb, gyda'r drafodaeth yn dechrau am 1 y prynhawn - croeso cynnes i holl aelodau a chefnogwyr Cymdeithas yr Iaith. 

 

Os oes gennych chi ddatganiad neu newyddion am eich sefydliad neu fusnes yna danfonwch y manylion atom ni ac fe wnawn ni rhoi'r gair ar led. E-bostiwch datganiad@lleol.net