Hwb i gig oen Cymru yn Lloegr

21/08/2018

Categori: Amaethyddiaeth, Amgylchedd, Bwyd, Newyddion

Mae proffil Cig Oen Cymru PGI wedi derbyn hwb mawr yn Lloegr o ganlyniad i hyrwyddo yn y cyfryngau a chynnal digwyddiadau gyda chogyddion amlwg yn hybu'r cynnyrch.

Cynhaliwyd digwyddiadau mawr yn rhai o brif leoliadau’r diwydiant bwyd - a hynny ar adeg pan fo’r cynnyrch ar gael yn helaeth mewn archfarchnadoedd ar draws y DG, yn ôl ffigurau newydd a ryddhawyd gan Hybu Cig Cymru.

 

Eleni, buddsoddodd HCC mewn marchnata uniongyrchol i gwsmeriaid targed yn sioe enfawr Countryfile Live yn Swydd Rhydychen, ac ym Marchnad Borough yng nghalon Llundain, fel rhan o’r dathliad blynyddol o ‘Galan Oen’ ar ddechrau Awst.

 

Cawsant gymorth gan gogyddion nodedig megis Bryn Williams, Chris Roberts ac Imran Nathoo, a fu’n gweini ryseitiau Cig Oen Cymru a brofodd yn boblogaidd iawn ymhlith newyddiadurwyr, cwsmeriaid, ac ar-lein.

 

Mae data’n dangos fod y nifer sy’n chwilio ar-lein am Gig Oen Cymru wedi cynyddu 21% y mis hwn, tra bod y nifer o ddefnyddwyr newydd sy’n ymweld â gwefan HCC eatwelshlamb.com i chwilio am adnoddau a ryseitiau wedi saethu i fyny 71%.

 

Eisoes, mae cinio arbennig Bryn Williams ym Marchnad Borough ar Awst 1 ar gyfer newyddiadurwyr bwyd Llundain wedi arwain at sylw yn y wasg Brydeinig, ac fe welwyd ei ymddangosiad ar raglen Sianel 4 Sunday Brunch, yn coginio ysgwydd Cig Oen Cymru yn araf, gan tua hanner miliwn o wylwyr dros Brydain.

 

Ym Marchnad Borough, profodd arddangosfeydd gan gyn-seren Masterchef Imran Nathoo yn boblogaidd, ac roedd gan nifer o gynhyrchwyr o Gymru stondinau yno am rai dyddiau oherwydd partneriaeth rhwng HCC a Llywodraeth Cymru i hyrwyddo bwyd Cymreig yn Llundain.

 

Yn Countryfile Live, gŵyl pedwar-diwrnod yn nhiroedd palas godidog Blenheim ger Rhydychen sy’n atynnu dros 120,000 o ymwelwyr, bu ‘cig-gennad’ poblogaidd HCC, Chris Roberts, yn gweini miloedd o samplau o gig oen o fynyddoedd Eryri, wedi ei goginio yn arddull agored ‘Asado’.

 

“Mae Lloegr yn farchnad hollol allweddol i Gig Oen Cymru PGI, a’n strategaeth yw i ganolbwyntio ar hyrwyddo ar yr adeg pan ei fod ar gael yn eang mewn siopau yno,” meddai Rheolwr Datblygu’r Farchnad HCC, Rhys Llywelyn.”

 

Cig oen Gwanwyn

 

“Erbyn hyn, mae nodi Awst 1 fel ‘Calan Oen’ yn rhan gyfarwydd o’r calendr, sy’n ein helpu ni i bwysleisio neges gadarnhaol ynglŷn â thymor bwydydd,” ychwanegodd Rhys. “Sonia cwsmeriaid am ‘gig oen gwanwyn’ oherwydd yr adeg pan fo’r rhan fwyaf o ŵyn yn cael eu geni, ond ein hamcan yw eu hatgoffa mai yn yr haf a’r hydref y daw’r cynnyrch gwych yma ar ei orau.”

 

“Hefyd, mae’n gyfnod pan fydd nifer o wyliau bwyd pwysig, felly roeddem wrth ein bodd i roi’r cyfle i filoedd o ddarpar-gwsmeriaid flasu Cig Oen Cymru yn Countryfile Live a Marchnad Borough, gan weithio gyda chogyddion arbennig,” meddai.